БАС-ийн ‘’Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт’’ 073107 бакалаврын сургалтын хөтөлбөр БМИҮЗ-н урьдчилсан магадлан итгэмжлэлээр амжилттай итгэмжлэгдлээ.

Монгол дахь хот байгуулалтын дээд боловсролын чадавхыг бэхжүүлэх ‘’S-QUAD’’ төслийн хүрээнд хэрэгжиж буй ШУТИС-ийн Барилга Архитектурын Сургуулийн ‘’Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт’’ 073107 бакалаврын сургалтын хөтөлбөрт ‘’Боловсролын Магадлан Итгэмжлэлийн Үндэсний Зөвлөл’’-ийн шинжээчийн баг Барилга Архитектурын Сургууль дээр 2024 оны 03 сарын 22-ний өдөр амжилттай ажиллаж уг хөтөлбөр нь Урьдчилсан магадлан итгэмжлэлийн шалгуур шаардлагыг бүрэн ханган 2024-2025 хичээлийн жилээс эхлэн бакалаврын хөтөлбөрөөр элсэлт авах бүрэн боломжтой боллоо.