Оюутны инновацийн уралдаан

2022-2023 оны хичээлийн жилд зохион байгуулагдах оюутны инновацийн уралдааны удирдамж.