ИЗЗТ-Түүхэн товчоон

Инженерийн зурагзүйн тэнхимийн түүхэн замналын товчоо

Техник зураглалын тэнхим Үндэслэл: МУИС-ийн ректорын 1965-10-29-ний 409 тоот тушаал Тэнхимийн эрхлэгч: 1965-1969 онд П.Найданжав

Багшлах бүрэлдэхүүн: Ж. Цэвэгсүрэн, А.Г.Бузина, Г. Сүхбаатар, Ц. Дагвадорж,С. Доржсүрэн, ЗХУ-ын мэргэжилтэн Ю.Ф. Гапонов, хичээлийн туслах Г. Басдолгор

Архитектур-техник зураглалын тэнхим

Үндэслэл: МУИС-ийн ректорын 1969-11-01 ний 480 тоот тушаал

Тэнхимийн эрхлэгч:1974-1980 онд П.Найданжав 1969-1974 онд Б.Даажав

Багшлах бүрэлдэхүүн: Ж. Цэвэгсүрэн, А.Г.Бузина, Г. Сүхбаатар, Ц. Дагвадорж, Х.Карма, С.Доржсүрэн

Дүрслэх геометрийн тэнхим

Үндэслэл:МУИС-ийн ректорын 1974-12-29-ний 772 тоот тушаал

Тэнхимийн эрхлэгч: 1980-1990 онд Сурган хүмүүжүүлэх ухааны дэд эрдэмтэн Ж.Цэвэгсүрэн

Багшлах бүрэлдэхүүн: Г.Сүхбаатар, Ц.Дагвадорж, Л.Дамдинсүрэн, Д.Бямбадаваа, Л.Батсуурь, Э.Намсрай, хичээлийн туслах ажилтан Н.Бумцэнд, 1976 оноос эхпэн С.Төмөрмөнх, Д.Баттогтох, Д.Аптансүх, Ж.Мягмаржав, 1977 оноос Г.Усних, С.Чулуунбаатар, хичээлийн туслах ажилтан Наранцэцэг, 1978 оноос Ш.Цэвээндорж, М.Очирбат, А.С.Башкуева, хичээлийн туслах ажилтан Д.Ганцэцэг, 1983 оноос хичээлийн туслах ажилтан Ц.Даваасүрэн, Б.Нарангэрэл, Урангоо, Г.Нарантуяа, Ягаан, Х.Цэрэнбадам 1994 онд шинээр нээгдсэн "Үйлдвэрлэлийн дизайн"-ы салбарт Ц.Сүмбэр, Эрдэнэбилэг, С.Болдбаатар, Бц. Сэлэнгэ, Бх.Сэлэнгэ.Эрдэнэбадрах нар багш, Түмэнбат хичээлийн туслах ажилтан, 1987-1988 онд ЗХУ-н мэргэжилтэн СМ.Шевцов

Инженерийн зурагзүйн тэнхим

Үндэслэл: ПДС-ийн ректорын 1991-04-26-ний тушаал

Тэнхмийн эрхпэгч: Ц.Дагвадорж 1990-1999 онд

Багшлах бүрэлдэхүүн: О.Ганболд, Б.Ганбаатар 1993, Н.Доржбалдан 1994, О.Ганжаргал 1995, Ц.Батболд 1996, Х.Тамир, Ш.Гомбодорж, П.Ширчинсүрэн, Э.Нинжгарав нар 1998 оноос шинээр орж ажилласан.

Тэнхмийн эрхпэгч: Ц.Дагвадорж 1990-1999 онд Багшлах бүрэлдэхүүн: Ж.Цэвэгсүрэн, Г.Сүхбаатар, Г.Усних, С.Төмөрмөнх, Д.Баттогтох, Д.Алтансүх, Н.Доржбалдан, С.Батболд, Б.Ганбаатар, О.Ганболд, хичээлийн туслах ажилтан Ц.Эсмэдэх

Тэнхмийн эрхлэгч: 1999-2000 онд Ш.Цэвээндорж

Багшлах бүрэлдэхүүн: Ж.Цэвэгсүрэн, Г.Сүхбаатар, Г.Усних, С.Төмөрмөнх, Д.Баттогтох, Д.Алтансүх, Н.Доржбалдан, С.Батболд, Б.Ганбаатар, О.Ганболд, хичээлийн туслах ажилтан Ц.Эсмэдэх

ТИС-ийн ректорын 2000 оны 1-р сарын 4-ний 04 тоот тушаалаар тус тэнхмийн багш нарыг бүрэлдэхүүн сургуулиудад хувиарлан ажиллуулсан

БИС-д Д.Баттогтох Г.Усних, О.Ганболд, Э.НинжгаравУУИС-д Ш.Цэвээндорж, З.ХБТС-д Б.Ганбаатар, ҮТДС-д Д.Алтансүх, ИСБС-д С.Төмөрмөнх, МИС-д Ж.Цэвэгсүрэн, О.Ганжаргал, ЭХИС-д Г.Сүхбаатар, П.Ширчинсүрэн, КТМС-д Л.Дамдинсүрэн, Н.Доржбалдан,Геол.С-д Ц.Батболд

Инженерийн зурагзүйн сургалт, аргазүйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн: Д.Баттогтох, Ж.Цэвэгсүрэн, Г.Сүхбаатар, Л.Дамдинсүрэн, Я.Наранцэцэг

Ахлагч: З.Биндэръяа

Инженерийн зурагзүйн профессорын баг

Үндэслэл: ШУТИС-ийн ректорын 2002-04-18-ний 95 тоот тушаал

Багийн ахлагч: 2002-2003 онд доктор (Рh.D)дэд.проф.Г.Сүхбаатар

Багшлах бүрэлдэхүүн: Баттогтох, Г.Усних, Ш.Цэвээндорж, С.Төмөрмөнх, Н.Доржбалдан, Ц.Батболд, О.Ганболд

Үндэслэл: Ректорын зөвлөлийн 2003-09-09-ний өдрийн шийдвэр

Багийн ахлагч: 2003-2011 онд доктор (Ph.D) дэд проф. О.Алтангэрэл

Багшлах  бүрэлдэхүүн:  Г.Сүхбаатар,  Г.Усних,  Ш.Цэвээндорж,  Д.Баттогтох,  Л.Дамдинсүрэн,  Н.Доржбалдан,

Х.Тамир, Б.Жигжид, Ч.Мягмаржав, Ч.Оюунжаргал, Ж.Азжаргал, Б.Батсүрэн, Н.Чулуунбаатар, Х. Дамчаасүрэн,  Э. Оюунзаяа, О. Ганжаргал, Э. Сувд, Ж. Цэвэгсүрэн, Чимэгмаа, Б. Дониддулам, Л. Мөнхтуяа, Т.Болдбаатар, Ц. Отгонбаяр, У. Лхагвадорж, Зэндмэнэ, Б. Бадамцэцэг туслах ажилтан Т.Батчимэг, Ж.Төмөртогоо, Номин, Нарангуа, Лхамаа

Багийн ахлагч: 2011-2014 онд доктор (Ph.D) дэд проф. Х.Тамир

Багшлах бүрэлдэхүүн: Г.Сүхбаатар, Ш.Цэвээндорж, Д.Баттогтох, Л.Дамдинсүрэн, Н.Доржбалдан, Х.Тамир, Б.Жигжид, Ч.Мягмаржав, Ч.Оюунжаргал, Ж.Азжаргал, Б.Батсүрэн, Н.Чулуунбаатар, О. Ганжаргал, Ж. Цэвэгсүрэн, Б. Бадамцэцэг, Г. Чимэгмаа, Б. Дониддулам, Л. Мөнхтуяа, Т.Болдбаатар, Ц. Отгонбаяр, У. Лхагвадорж, С. Золжаргал, Ш. Ойдов туслах ажилтан Т.Батхуяг

Багийн ахлагч: 2013-2014 онд доктор (Ph.D) дэд проф. Ж.Азжаргал

Багшлах бүрэлдэхүүн: Г.Сүхбаатар, Ш.Цэвээндорж, Д.Баттогтох, Л.Дамдинсүрэн, Н.Доржбалдан, Х.Тамир, Б.Жигжид, Ч.Мягмаржав, Ч.Оюунжаргал, Ж.Азжаргал, Б.Батсүрэн, Н.Чулуунбаатар, О. Ганжаргал, Ж. Цэвэгсүрэн, Чимэгмаа, Б. Дониддулам, Л. Мөнхтуяа, Т.Болдбаатар, Ц. Отгонбаяр, У. Лхагвадорж, С. Золжаргал, Ш. Ойдов туслах ажилтан З. Түвшинжаргал

Архитектурын салбар

Салбарын эрхлэгч: 2014-2021 онд доктор (Ph.D) профессор И.Гончигбат

Багшлах бүрэлдэхүүн: Ж.Гомбо, Б.Мандах, Э.Пүрэв- Эрдэнэ, Д.Болормаа, А.Өэлүн, С.Амгалан, Н.Нарантуяа, Д.Өлзийсүрэн, Г.Цовоодаваа, Б.Бизъяасүрэн, А.Билигт (2015 оноос), Э.Болорцэцэг (2015 оноос), Т.Мөнх-Эрдэнэ (2016 оноос), Э.Сэлэнгэ (2016 оноос) Б.Ундрал (2017), Б.Ариунжаргалан 2018 оноос, зураг урлалын багшаар Л.Пүрэв, Н.Нямжав,  Ж.Энхтүвшин,  салбарын  эрхлэгчийн  туслахаар  З.Түвшинжаргал,  Б.Буянхишиг,  А.Саруул  Б.Зул,  Д.

Төгсжаргал нар, гэрээт багшаар З.Оюунбилэг, П.Ариунаа, С.Одон, Б.Ерөөлт, Б.Тэмүүжин, С.Баяр, С.Цэнд-Аюуш, Ж.Наранцогт,  О.Одбаяр,  Б.Уянга,  Б.Одцэцэг,  П.Мөнгөнчимэг,  С.Бат-Уянга,  Э.Тэмүүлэн,  Г.Халиунаа,  Н.Тод-Од,

Л.Нямсүрэн, Ж.Орхон, Ц.Сугармаа, З.Мөнгөнболор, Г.Очирдорж нар, зураг зүйн мэргэжлийн багшаар Ж.Цэвэгсүрэн,

О.Алтангэрэл, Г.Сүхбаатар, Д.Баттогтох, Ш.Цэвээндорж, Л.Дамдинсүрэн, Ч.Оюунжаргал, О.Ганжаргал, Н.Доржбалдан, Ч.Мягмаржав, Б.Жигжид, Б.Батсүрэн, Н.Чулуунбаатар, Х.Дамчаасүрэн, У.Лхагвадорж, Э.Оюунзаяа, Г.Чимэгмаа, Ц.Амарсанаа, Т.Болдбаатар, Э.Сувд, Л.Мөнхтуяа, Б.Дониддулам, Ц.Отгонбаяр, С.Төмөртогоо, Ш.Ойдов, С.Золжаргал туслах ажилтнаар В.Сарантуяа нар ажиллаж байлаа.

Инженерийн зурагзүйн тэнхим Үндэслэл: ШУТИС-ийн эрдмийн зөвлөлийн 2021-07-01-ний 10 тоот тогтоол Тэнхимийн эрхлэгч: 2021 оноос ахлах багш Ч. Мягмаржав

Ч.Оюунжаргал, О.Ганжаргал, Н.Доржбалдан, Б.Батсүрэн, Н.Чулуунбаатар, Х.Дамчаасүрэн, У.Лхагвадорж, Э.Оюунзаяа, Ц.Амарсанаа, Т.Болдбаатар, Э.Сувд, Л.Мөнхтуяа, Б.Дониддулам, Ц.Отгонбаяр, С.Төмөртогоо, Ш.Ойдов, С.Золжаргал туслах ажилтнаар Д. Төгсжаргал нар ажиллаж байна