СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР 

СУРГАЛТЫН ОРЧИН

ЭШ, СУДАЛГАА

ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

УРАЛДААН, ТЭМЦЭЭН

БАГШ, АЖИЛЧИД

 

Архитектур Мэргэжлийн Багш нар

   

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

 

 

И.Гончигбат

Архитектурын салбарын эрхлэгч       

Профессор, Техникийн ухааны доктор (Ph.D)  

Архитектор

Зөвлөх архитектор

Политехникийн Дээд сургууль, БАФ, 1984, Архитектурын

ухааны бакалавр

ТИС, БИС, 1996, Архитектурын ухааны магистр (MA)

ШУТИС, БИС, 2004, Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан архитектур,

орон зайн төлөвлөлт,Хүний амьдрах орон зай, орчны

архитектур 

 

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

Судалгааны чиглэл:

Ч.Дагшигдорж

Ахлах багш

Монгол улсын гавъяат багш, Архитектурын доктор, ТИС Хүндэт профессор (Ph.D),

Архитектор

Монгол улсын зөвлөх архитектор

1964 Москвагийн архитектурын дээд сургууль

2000 ШУТИС докторын зэрэг

Олон нийтийн барилгын архитектур төлөвлөлт /Рашаан сувилал/ 

 

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Боловсрол:

 

 

Судалгааны чиглэл:

Н.Нямжав

Монгол улсын гавъяат багш, ШУТИС Хүндэт порфессор, Дэд профессор

Магистр

Зураач, дизайнер

УБИС, 1972, Зурагзүй, дүрслэх урлагийн багш, бакалавр

МУБИС, 1997, Дизайн урлахуй ухааны магистр (MA)

ОХУ, МИСИ, 1988, Зурагзүй-дүрслэх геометрийн дээд курс

Мэргэжлийн сурган заах аргазүй, тосон пастелиар зурах арга ажиллагаа

 

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

 

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол: 

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

Л.Пүрэв

Ахлах багш

Архитектурын ухааны доктор (Ph.D), ШУТИС-ийн

 хүндэт профессор

Интерьер дизайнер, чимэглэх урлагийн зураач

Зөвлөх архитектор

ОХУ, МВХПУ (Строгновск), 1972, Интерьер дизайнер, 

чимэглэх урлагийн зураач мэргэжлээр бакалавр

ТИС, БИС, 1992, Архитектурын ухааны магистр (MA)

ШУТИС, БИС, 2008, Архитектурын ухааны доктор (Ph.D)

Гэр, гэр хороолол, жуулчны баазын дизайн

 

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг: 

Боловсрол:

 

 

Судалгааны чиглэл:

Ж.Гомбо

Дэд профессор

Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Архитектор

Зөвлөх архитектор

БНПУ. Гданьскийн Политехникийн Дээд Сургууль, 1976, 

Архитектурын ухааны магистр (MA)

ШУТИС, БИС, 2004, Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Хот судлал, амьдрах орчин, сууцны барилгын архитектур

 

Овог, нэр: 

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Боловсрол:

 

 

 

 

Судалгааны чиглэл: 

Ж.Энхтүвшин

Ахлах багш, СУИС-ийн профессор

Урлаг судлалын ухааны доктор (Ph.D)

Уран барималч

ОХУ, В.И.Суриковын нэрэмжит Уран Зургийн Академи, 1996,

Урлаг судлалын ухааны магистр (MA)

ОХУ, В.И.Суриковын нэрэмжит Уран Зургийн Академи, 1996,

Урлаг судлалын ухааны доктор (Ph.D)

 

Урлаг судлал, уран баримал, дүрслэх урлаг

 

Овог, нэр: 

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил: 

Мэргэжлийн зэрэг:

 

Боловсрол:

 

 

  

Судалгааны чиглэл:

Э.Пүрэв-Эрдэнэ

Дэд профессор

Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Архитектор, Хот төлөвлөгч

Зөвлөх архитектор

1995 онд ТИС-д Архитектурын бакалавр

1997 онд ШУТИС-д Архитектурын магистр

2005 онд Японд Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлтөөр магистр

1999 онд ШУТИС-д Техникийн ухааны доктор

Хотын урбан орон зайн бүтэц ба хэлбэршил

 

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Мэргэжил:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

 

Д.Болормаа

Ахлах багш

Архитектор

ТИС, БИС, 1999, Архитектурын ухааны бакалавр

ТИС, БИС, 2001, Архитектурын ухааны магистр (MA)

Түүх соёлын дурсгалт барилга, Сууцны барилгын архитектур

 

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Мэргэжил:

Боловсрол:

 

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

Б.Жигжид

Ахлах багш

Боловсрол судлал, Архитекурын магистр

Урлал техникийн багш, Архитектор

2000 онд МУБИС Урлал техникийн багш

2012 онд ШУТИС Архитектур

2002 онд МУБИС Боловсрол судлалын магистр

2021 онд ШУТИС Архитекурын магистр

Барилга, байгууламжийн инсоляцийн хүртээмж

 

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Мэргэжил: 

Боловсрол:

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

 

А.Өэлүн

Ахлах багш

Ландшафтын архитектор

МУИС, Экологи, байгаль хамгаалал, 1999, бакалавр  

МУИС, Хотын ногоон байгууламж, 2001, магистр

(MA), Архитектурын ухааны магистр (MA)

ШУТИС, БИС, 2004, ШУТИС, БАС, докторант

Ландшафтын архитектур, задгай орон зайн төлөвлөлт ба

хотын экологи

 

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Мэргэжил: 

Боловсрол:

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

Д.Өлзийсүрэн

Ахлах багш

Магистр

Архитектор

Мэргэшсэн архитектор

2005 ТИС сургууль

2007 ШУТИС сургууль

Хүний амьдрах орчны архтектур орон зайн судалгаа

 

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

С.Амгалан

Ахлах багш

Архитектор

Мэргэшсэн архитектор

ТИС, БИС, 2003, Архитектурын ухааны бакалавр

ШУТИС, БИС, 2007, Архитектурын ухааны магистр (MA)

Япон улс, Токиогийн Их Сургууль, 2011, Инженерийн ухааны

магистр (ME)

Нийтийн эзэмшлийн орон зай, явган зорчих орчин

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил: 

Боловсрол: 

 

 

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

Н.Нарантуяа

Ахлах багш

Магистр

Архитектор, хот төлөвлөгч

Хот төлөвлөлтийн судлаач  (ИрНИТУ)

2003 онд БАИС Архитектур  Бакалавр

2005  онд БАИС Архитектур.  Магистр

2017 онд ОХУ-ын  Эрхүү хотын Үндэсний Шинжлэх Ухааны

Техникийн Улсын Их Сургууль.  Аспирантур

Улаанбаатар хотын архитектур орон зайн төлөвлөлтийн судалгаа

 

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил: 

Боловсрол:

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

Г.Цовоодаваа

Ахлах багш

Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Архитектор

Мэргэшсэн архитектор

2010 онд  ШУТИС, архитектор

2011 онд ШУТИС, магистр

2019 онд Унгар улсад Техникийн ухааны доктор

Ногоон барилгын төлөвлөлт, тооцоолол

 

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил: 

Боловсрол:

 

 

Судалгааны чиглэл:

Б.Сэлэнгэ

Багш

Магистр

Үйлдвэрлэлийн дизайнер, мультимеди дизайн

Мэргэшсэн архитектор

1995 онд Украины Харьков хотын Үйлдвэр урлагийн дээд сургууль,  Үйлдвэрлэлийн дизайн

2009 онд АНУ, Беркелей колледж, Мультимеди дизайн

 

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил: 

Боловсрол: 

 

Судалгааны чиглэл:

 

Б.Бизъяасүрэн

Багш

Архитектор

ШУТИС, БИАС, 2011, Архитектурын ухааны бакалавр

ШУТИС, БИАС, 2012, Архитектурын ухааны магистр (MA)

Түүх соёлын дурсгалт барилга байгууламжийн

сэргээн засварлалтын арга зүй, үндэсний уламжлалт хэв

шинжтэй барилгын архитектур орон зай

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил: 

Боловсрол: 

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

А.Билигт

Багш

Архитектор

Краковын Политехника, 2012, Архитектурын сургууль,

инженер архитектор бакалавр,

Краковын Политехник, 2014, Архитектурын сургууль, 

Инженер архитектор магистр (MA)

Олон нийтийн барилга байгууламж, Зам тээврийн барилга, Өндөр барилга 

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил: 

Боловсрол: 

 

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

Э.Болорцэцэг

Багш

Интерьер Архитектор

Истанбул хот, Турк улс, Истанбул Техникийн Их Сургууль, 2011, 

Интерьер Архитектор бакалавр (BA),

Истанбул хот, Турк улс, Истанбул Техникийн Их Сургууль, 2013,

Интерьер Архитектор магистр (МA),

ШУТИС, БИАС, 2014, Архитектурын ухааны магистр (MA)

Архитектур, хот байгуулалтын судалгаа, Архитектурт хүүхдийн орон зайн судалгаа
 

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил: 

Боловсрол: 

 

Судалгааны чиглэл:

Т.Мөнх-Эрдэнэ

Багш

Докторант

Архитектур

2014 онд ШУТИС, БИАС, Архитектурын бакалавр

2016 онд ШУТИС, БАС, Архитектурын магистр

2020 оноос Будапештын Технологи Эдийн Засгийн Их Сургуульд Архитектурын докторант

Хотын орон сууцны орчин, гэр хороолол судлал

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил: 

Боловсрол: 

 

Судалгааны чиглэл:

Э.Сэлэнгэ

Багш

Магистр

Архитектор

ШУТИС, БИАС, 2013, Архитектурын ухааны бакалавр (BA)

ШУТИС, БАС, 2015, Архитектурын ухааны магистр (MA)

Хотын дизайн, Хүүхдийн орон зай, Орчны зан төлөв 
 

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил: 

Боловсрол: 

 

Судалгааны чиглэл:

Б. Ундрал

Багш

Магистр  

Архитектор

ОХУ-ын Эрхүү мужийн Үндэсний Судалгааны Техникийн Их Сургууль /ИРНИТУ/ бакалавр

ОХУ-ын Эрхүү мужийн Үндэсний Судалгааны Техникийн Их Сургууль /ИРНИТУ/ Техникийн ухааны магистр

Хуучин барилгын фасад болон орчны тохижилтын судалгаа

 

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил: 

Боловсрол: 

 

 

Судалгааны чиглэл:

Б.Ариунжаргалан

Багш

Магистр

Архитектор

Солонгос улс, Кёнг-Хи Их Сургууль, 2014, Архитектурын ухааны бакалавр

Сөүл хотын Их Сургууль(University of Seoul), 2016, Хот төлөвлөлтийн инженерийн ухааны магистр (МА)

Сөүл хотын Их Сургууль(University of Seoul), 2018, Хот төлөвлөлтийн инженерийн ухааны докторант

Газар хувьчлалын бодлого хотын өөрчлөлтөд нөлөөлөх нөлөөлөл

 

Овог, нэр: 

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил: 

Боловсрол:

 

 

  

Судалгааны чиглэл:

Э.Мөнхжин

Дадлагажигч багш

Магистр

Архитектор, хот төлөвлөлт

ШУТИС, 2020, Архитектур хот төлөвлөлт багш, магистр

ШУТИС, 2019, Архитектур (BA)

СЭЗИС, 2020 Эдийн засаг, Хот төлөвлөлт, Бизнес удирдлага (МА)

 

Улаанбаатар хотын гэр суурьшлын дахин төлөвлөлт

 

Овог, нэр: 

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил: 

Боловсрол:

Судалгааны чиглэл:

Ж.Хандармаа

Дадлагажигч багш

Магистр

Архитектор

ШУТИС, БИАС, 2012, Архитектурын ухааны бакалавр (BA)

ШУТИС, БАС, 2015, Архитектурын ухааны магистр (MA)

Хотын орон зай-дизайн, сууцны барилгын архитектур

 

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Мэргэжил: 

Боловсрол: 

З.Түвшинжаргал

Салбарын эрхлэгчийн туслах

Уул уурхайн маркшейдер

ШУТИС, УУИС, 2014, Уул уурхайн инженерийн бакалавр (BE)

KHURELTOGOOT 2019

Нийтэлсэн: 2019-08-21 00:00:00

Шилдэг бүтээлийн шалгаруулалт* ШУТИС-ийн 60 жилийн ойн хүрээнд дараах төрлөөр явагдана

Нийтэлсэн: 2019-06-24 00:00:00

IFOST 2019

Нийтэлсэн: 2019-04-30 00:00:00

Цахим орчин дахь хүүхдийн аюулгүй байдал сэдэвт нийтлэл, нэвтрүүлгийн уралдаан

Нийтэлсэн: 2018-05-22 00:00:00

“CASE STUDY ANALYSES OF WASTE-TO-ENERGY” он-лайн хичээлд урьж байна.

Нийтэлсэн: 2017-09-04 00:00:00

Сөүлийн Үндэсний Их Сургуультай хамтарсан 11 дэх удаагийн семинарт урьж байна

Нийтэлсэн: 2017-04-25 00:00:00

"УЛААНБААТАР УС - ТЕХНОЛОГИ 2017" СЭДЭВТ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ,ОНОЛ ПРАКТИКИЙН ХУРАЛ

Нийтэлсэн: 2017-04-18 00:00:00

“ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ- ХОГ ХАЯГДАЛ 2017 ” СЭДЭВТ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, ОНОЛ ПРАКТИКИЙН V БАГА ХУРАЛ

Нийтэлсэн: 2017-04-06 00:00:00

Монгол Инженер 2017

Нийтэлсэн: 2017-03-31 00:00:00

Зорилтот судалгааны төслийн уралдаан

Нийтэлсэн: 2017-03-22 00:00:00

ХАМТАРСАН ХӨТӨЛБӨР БАТЛАГДАВ

Нийтэлсэн: 2017-03-22 00:00:00

Барилга Архитектурын Сургуулийн Бакалавр оюутны Эрдэм шинжилгээний бага хурал

Нийтэлсэн: 2017-02-22 00:00:00

Барилга Архитектурын Сургуулийн Магистр, доктор оюутны Эрдэм шинжилгээний бага хурал

Нийтэлсэн: 2017-02-22 00:00:00

International Conference on Fictitious Economy and Business Management (FEBM2016) Эрдэм шинжилгээний хуралд оролцохыг урьж байна

Нийтэлсэн: 2016-03-31 00:00:00

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ

Нийтэлсэн: 2016-02-23 00:00:00

Зарлал

Нийтэлсэн: 2016-02-19 00:00:00

Revit MEP 2016 програмын сургалтанд бүртгэж байна.

Нийтэлсэн: 2016-02-17 00:00:00

IAESTE-ийн бүртгэл явагдаж байна

Нийтэлсэн: 2016-02-16 00:00:00

Орос хэлний сургалтанд урьж байна

Нийтэлсэн: 2016-01-20 00:00:00

Япон Улсын Тохокү Их Сургуулийн Газар хөдлөлт инженерчлэл, Барилгын динамикийн Профессор Масато Мотосака лекц уншина

Нийтэлсэн: 2016-01-14 00:00:00

Монголын Барилгын Инженерүүдийн Холбооноос сургалтанд урьж байна

Нийтэлсэн: 2016-01-06 00:00:00

Барилга, Архитектурын сургуулийн багш нарын анхааралд

Нийтэлсэн: 2015-11-19 00:00:00

Барилга Архитектурын Сургуулийн 15 дахь "Урлаг наадам"

Нийтэлсэн: 2015-11-05 00:00:00

Сургалтанд урьж байна.

Нийтэлсэн: 2015-10-07 00:00:00

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Нийтэлсэн: 2018-08-03 00:00:00

Японы JICE-JDC хөтөлбөрийн хүрээнд магистрантурт тэтгэлгээр суралцах хүсэлттэй багш, ажилтнуудын анхааралд.

Нийтэлсэн: 2015-08-20 00:00:00

Барилга, Архитекурын сургуулийн Захирлын тайлангийн хурал 2015-06-15 өдөр 11:00 цагт E-604 тоот өрөөнд болно

Нийтэлсэн: 2015-06-11 00:00:00

Дулааны цахилгаан станцын хаягдал үнсийг барилгад ашиглах ногоон ирээдүй төслийн хэлэлцүүлэг

Нийтэлсэн: 2015-06-09 00:00:00

ЗАРЛАЛ

Нийтэлсэн: 2015-07-02 00:00:00

Төмөрбетон бүтээцийн сургалт, семинар

Нийтэлсэн: 2015-05-11 00:00:00

Хөгжүүлсэн: Е-Нээлттэй Институт IT баг.