Архитектурын салбарын багш, ажилчид

   

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

 

 

И.Гончигбат

Архитектурын салбарын эрхлэгч       

Профессор, Техникийн ухааны доктор (Ph.D)  

Архитектор

Зөвлөх архитектор

Политехникийн Дээд сургууль, БАФ, 1984, Архитектурын

ухааны бакалавр

ТИС, БИС, 1996, Архитектурын ухааны магистр (MA)

ШУТИС, БИС, 2004, Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан архитектур,

орон зайн төлөвлөлт,Хүний амьдрах орон зай, орчны

архитектур

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

 

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол: 

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

Л.Пүрэв

Ахлах багш

Архитектурын ухааны доктор (Ph.D), ШУТИС-ийн

 хүндэт профессор

Интерьер дизайнер, чимэглэх урлагийн зураач

Зөвлөх архитектор

ОХУ, МВХПУ (Строгновск), 1972, Интерьер дизайнер, 

чимэглэх урлагийн зураач мэргэжлээр бакалавр

ТИС, БИС, 1992, Архитектурын ухааны магистр (MA)

ШУТИС, БИС, 2008, Архитектурын ухааны доктор (Ph.D)

Гэр, гэр хороолол, жуулчны баазын дизайн

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг: 

Боловсрол:

 

 

Судалгааны чиглэл:

Ж.Гомбо

Дэд профессор

Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Архитектор

Зөвлөх архитектор

БНПУ. Гданьскийн Политехникийн Дээд Сургууль, 1976, 

Архитектурын ухааны магистр (MA)

ШУТИС, БИС, 2004, Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Хот судлал, амьдрах орчин, сууцны барилгын архитектур

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Мэргэжил: 

Боловсрол:

 

 

Судалгааны чиглэл:

 

Н.Нямжав

Дэд профессор

Зураач, дизайнер

УБИС, 1972, Зурагзүй, дүрслэх урлагийн багш, бакалавр

МУБИС, 1997, Дизайн урлахуй ухааны магистр (MA)

ОХУ, МИСИ, 1988, Зурагзүй-дүрслэх геометрийн дээд курс

Мэргэжлийн сурган заах аргазүй, тосон пастелиар

зурах арга ажиллагаа

Овог, нэр: 

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Боловсрол:

 

 

 

 

Судалгааны чиглэл: 

Ж.Энхтүвшин

Ахлах багш, СУИС-ийн профессор

Урлаг судлалын ухааны доктор (Ph.D)

Уран барималч

ОХУ, В.И.Суриковын нэрэмжит Уран Зургийн Академи, 1996,

Урлаг судлалын ухааны магистр (MA)

ОХУ, В.И.Суриковын нэрэмжит Уран Зургийн Академи, 1996,

Урлаг судлалын ухааны доктор (Ph.D)

 

Урлаг судлал, уран баримал, дүрслэх урлаг

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Мэргэжил: 

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:  

 

 

Судалгааны чиглэл: 

 

Б.Мандах

Ахлах багш

Архитектор

Мэргэшсэн архитектор

Политехникийн Дээд сургууль, БАФ, 1985, Архитектурын

ухааны бакалавр

ТИС, БИС, 1997, Архитектурын ухааны магистр (MA)

ШУТИС, БИАС, 2003, докторант.

УБ хотын гэр хорооллын архитектур орон зайн төлөвлөлт

Овог, нэр: 

Албан тушаал:

Мэргэжил: 

Мэргэжлийн зэрэг:

Цол,зэрэг:

Боловсрол:

 

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

Э.Пүрэв-Эрдэнэ

Ахлах багш

Архитектор

Зөвлөх архитектор

Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

ТИС, БИС, 1995, Архитектурын ухааны бакалавр

ТИС, БИС, 1997, Архитектурын ухааны магистр (MA)

Япон улс, Тоёохаши Технологийн Их Сургууль,

2005, Архитектурын ухааны магистр (МА)

ШУТИС, БАС, 2014, Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Хотын орон зайн зохион байгуулалт, бүтэц

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Мэргэжил:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

 

 

Д.Болормаа

Ахлах багш

Архитектор

ТИС, БИС, 1999, Архитектурын ухааны бакалавр

ТИС, БИС, 2001, Архитектурын ухааны магистр (MA)

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан архитектур,

орон зайн төлөвлөлт, сууцны барилгын архитектур 

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Мэргэжил: 

Боловсрол:

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

 

А.Өэлүн

Ахлах багш

Ландшафтын архитектор

МУИС, Экологи, байгаль хамгаалал, 1999, бакалавр  

МУИС, Хотын ногоон байгууламж, 2001, магистр

(MA), Архитектурын ухааны магистр (MA)

ШУТИС, БИС, 2004, ШУТИС, БАС, докторант

Ландшафтын архитектур, задгай орон зайн төлөвлөлт ба

хотын экологи

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

С.Амгалан

Ахлах багш

Архитектор

Мэргэшсэн архитектор

ТИС, БИС, 2003, Архитектурын ухааны бакалавр

ШУТИС, БИС, 2007, Архитектурын ухааны магистр (MA)

Япон улс, Токиогийн Их Сургууль, 2011, Инженерийн ухааны

магистр (ME)

Нийтийн эзэмшлийн орон зай, явган зорчих орчин

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Мэргэжил: 

Боловсрол: 

 

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

Н.Нарантуяа

Багш

Архитектор

ШУТИС, БИС, 2003, Архитектурын ухааны бакалавр

ШУТИС, БИС, 2005, Архитектурын ухааны магистр (MA)

ОХУ, Эрхүү хотын Үндэсний Шинжлэх Ухааны

Техникийн Улсын Их Сургууль, 2013, Архитектур

мэргэжлийн аспирантурт суралцаж байна

Улаанбаатар хот дахь үйлдвэрийн бүсийн

архитектур төлөвлөлт, орон зайн шийдлийн судалгаа

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Мэргэжил: 

Боловсрол: 

 

Судалгааны чиглэл:

Д.Өлзийсүрэн

Багш

Архитектор

ТИС, БИС, 2005, Архитектурын ухааны бакалавр

ШУТИС, БИАС, 2007, Архитектурын ухааны магистр (MA)

Хүний амьдрах орон зай, орчны архитектур

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Мэргэжил: 

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

 

Г.Цовоодаваа

Багш

Архитектор

ШУТИС, БИАС, 2010, Архитектурын ухааны бакалавр

ШУТИС, БИАС, 2011, Архитектурын ухааны магистр (MA)

Нийтийн эзэмшлийн орон зай, орчныг сайжруулах судалгаа,

Хүний амьдрах орон зай, орчны архитектур

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Мэргэжил: 

Боловсрол: 

 

Судалгааны чиглэл:

 

Б.Бизъяасүрэн

Багш

Архитектор

ШУТИС, БИАС, 2011, Архитектурын ухааны бакалавр

ШУТИС, БИАС, 2012, Архитектурын ухааны магистр (MA)

Түүх соёлын дурсгалт барилга байгууламжийн

сэргээн засварлалтын арга зүй, үндэсний уламжлалт хэв

шинжтэй барилгын архитектур орон зай

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Мэргэжил: 

Боловсрол: 

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

А.Билигт

Багш

Архитектор

Краковын Политехника, 2012, Архитектурын сургууль,

инженер архитектор бакалавр,

Краковын Политехник, 2014, Архитектурын сургууль, 

Инженер архитектор магистр (MA)

Олон нийтийн барилга байгууламж, Зам тээврийн барилга, Өндөр барилга 

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Мэргэжил: 

Боловсрол: 

 

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

Э.Болорцэцэг

Багш

Интерьер Архитектор

Истанбул хот, Турк улс, Истанбул Техникийн Их Сургууль, 2011, 

Интерьер Архитектор бакалавр (BA),

Истанбул хот, Турк улс, Истанбул Техникийн Их Сургууль, 2013,

Интерьер Архитектор магистр (МA),

ШУТИС, БИАС, 2014, Архитектурын ухааны магистр (MA)

Архитектур, хот байгуулалтын судалгаа, Архитектурт хүүхдийн орон зайн судалгаа

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Мэргэжил: 

Боловсрол: 

 

Судалгааны чиглэл:

Э.Сэлэнгэ

Дадлагажигч багш

Архитектор

ШУТИС, БИАС, 2013, Архитектурын ухааны бакалавр (BA)

ШУТИС, БАС, 2015, Архитектурын ухааны магистр (MA)

Хотын орон зай-хүүхэд, Акустик, Орчны зан төлөв 

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Мэргэжил: 

Боловсрол: 

 

Судалгааны чиглэл:

Т.Мөнх-Эрдэнэ

Дадлагажигч багш

Архитектор

ШУТИС, БИАС, 2014, Архитектурын ухааны бакалавр (BA)

ШУТИС, БАС, 2016, Архитектурын ухааны магистр (MA)

Сууцны орчин, Архитектурын материал 

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Мэргэжил: 

Боловсрол: 

 

З.Түвшинжаргал

Салбарын эрхлэгчийн туслах

Уул уурхайн маркшейдер

ШУТИС, УУИС, 2014, Уул уурхайн инженерийн бакалавр (BE)