Хүрээлэн байгаа орчны инженерийн салбар - Багш, ажилчид

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

 

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

Д.Басандорж

Салбарын эрхлэгч

Дэд профессор, Техникийн ухааны доктор (PhD)

Ус хангамж, ариутгах татуургын инженер

МУ-ын Зөвлөх инженер

1984 онд ОХУ-ын УПИ, Ус хангамж ариутгах, татуурга, магистр

1996 онд МУ-ын ТИС-д Ус хангамж ариутгах, татуурга, магистр

2002 онд ОХУ-ын СанктПетербург хотын Барилга, Архитектурын Их Сургуульд

Техникийн Ухааны Доктор (PhD)

Ус цэвэрлэгээ, бохир усыг цэвэрлэж эргүүлэн ашиглах технологийн судалгаа, саарал усны менежмент, нүхэн жорлонгийн шинэчлэл, инноваци

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

С.Чулуунхуяг

Профессор

Профессор, Техникийн ухааны доктор (PhD)

Ус хангамж, ариутгах татуургын инженер

МУ-ын Зөвлөх инженер

1984 онд ОХУ-ын Политехникийн дээд сургууль, Ус хангамж ариутгах татуурга, магистр

1995 онд МУ-ын ТИС-д Техникийн Ухааны Доктор (PhD)

Байгалийн ус цэвэрлэгээ

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Боловсрол:

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

Б.Лхагвадулам

Дэд профессор

Техникийн ухааны доктор (PhD)

Хими технологич

1997 онд МУИС, Хими технологи, бакалавр

1999 онд МУИС, Химийн ухааны магистр

2012 онд БНСАУ-д Инже Их Сургууль. Нано систем инженерийн сургууль, Техникийн ухааны доктор (PhD)

Хаягдал боловсруулах технологи, үйлдвэрийн ус цэвэрлэгээ

 

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

Ц.Уранцэцэг

Ахлах багш

Техникийн ухааны доктор (PhD)

Халаалт, агаар сэлгэлт

МУ-ын Зөвлөх инженер

2005 онд ШУТИС, Халаалт, агаар сэлгэлт, бакалавр

2008 онд ШУТИС, Халаалт, агаар сэлгэлт, магистр

2016 онд ШУТИС-д, Техникийн ухааны доктор (PhD)

Монгол хонины ноосон дулаан тусгаарлагч материалыг барилгын дулаан алдагдлыг бууруулах судалгаа

Барилгын дулаан алдагдал, Халаалтын системийн шийдэл төлөвлөлт

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

Судалгааны чиглэл:

Ж.Даваацэрэн

Ахлах багш

Магистр

Ус хангамж, ариутгах татуургын инженер

МУ-ын Зөвлөх инженер

1993 онд МУ-ын ТИС, Ус хангамж, ариутгах татуурга, бакалавр

1995 онд МУ-ын ТИС, Ус хангамж, ариутгах татуурга, магистр

Ус цэвэрлэгээний технологи

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

Судалгааны чиглэл:

Б.Мөнхбаяр

Ахлах багш

Магистр

Халаалт, агаар сэлгэлт

МУ-ын Зөвлөх инженер

1994 онд МУ-ын ТИС, Халаалт, агаар сэлгэлт, бакалавр

1996 онд МУ-ын ТИС, Халаалт, агаар сэлгэлт, магистр

Барилгын эрчим хүчний хэрэглээний  үнэлгээ, аудит, Дотор агаарын чанар, Сэргээгдэх эрчим хүчний ашиглалт

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

Судалгааны чиглэл:

Д.Эрдэнэцэцэг

Ахлах багш

Магистр

Дулаан хангамж, агаар сэлгэлт

МУ-ын Зөвлөх инженер

1991 онд МУ-ын Политехникийн дээд сургууль, Дулаан хангамж, агаар сэлгэлт, бакалавр

1999 онд МУ-ын ТИС, Дулаан хангамж, магистр

Барилгын дотор агаарын чанар, инженерийн шугам сүлжээний найдваржилт

Барилгын дотор агаарын чанар, инженерийн шугам сүлжээний найдваржилт

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

Б.Билгүүн

Багш

Техникийн ухааны доктор (PhD)

Халаалт, агаар сэлгэлт

МУ-ын Мэргэшсэн инженер

2003 онд ШУТИС, Халаалт, агаар сэлгэлт, бакалавр

2013 онд ШУТИС, Халаалт, агаар сэлгэлт, магистр

 2019 онд Япон улсын Ёкохамагийн Үндэсний Их Сургууль, Хүрээлэн буй орчны инженерийн доктор (PhD)

Барилгын эрчим хүчний хэмнэлт, дотор агаарын чанарын үнэлгээ, Барилгын дулааны тав тух

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

Судалгааны чиглэл:

С.Алтансүх

Багш

Магистр

Ус хангамж, ариутгах татуургын инженер

МУ-ын мэргэшсэн инженер

1993 онд МУ-ын ТИС Ус хангамж, ариутгах татуурга, бакалавр

2008 онд МУ-ын ШУТИС, Ус хангамж, ариутгах татуурга, магистр

Гадаргын ус боловсруулах, ашиглах

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

Судалгааны чиглэл:

Х.Баатарсүрэн

Багш

Магистр

Дулаан хангамж, агаар сэлгэлт

МУ-ын Зөвлөх инженер

1989 онд МУ-ын Политехникийн дээд сургууль, Дулаан хангамж, агаар сэлгэлт, бакалавр

2007 онд ШУТИС, Халаалт агаар сэлгэлт, магистр

Гадна шугам сүлжээний ашиглалт, засварын бодит судалгаа

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

С.Эрхэмбаяр

Багш

Магистр

Ус хангамж, ариутгах татуургын инженер

МУ-ын мэргэшсэн инженер

1995 онд МУ-ын ТИС Ус хангамж, ариутгах татуурга, бакалавр

2005 онд Удирдлагын Академи, Бизнесийн удирдлага магистр

2011 онд МУ-ын ТИС, Ус хангамж, ариутгах татуурга, магистр

Ус авах байгууламжийн судалгаа

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

Судалгааны чиглэл:

Ч.Наранцацрал

Багш

Магистр

Халаалт, агаар сэлгэлт

МУ-ын Мэргэшсэн инженер

2007 онд ШУТИС, Халаалт, агаар сэлгэлт, бакалавр

2009 онд ШУТИС, Халаалт, агаар сэлгэлт, магистр

Барилгын дулааны физик (дулаан, чийгийн дамжуулалт), Пассив сууцны үнэлгээ

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Боловсрол:

 

 

Судалгааны чиглэл:

Д.Мөнхцэцэг

Багш

Магистр

Хими технологич

2000 онд МУИС, Хими технологи, бакалавр

2011 онд ХБНГУлс Дрездений Технологийн Их Сургууль, Техникийн ухааны магистр

Хатуу ба шингэн хаягдал боловсруулах технологи, аюултай ба хортой хаягдал боловсруулалт

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Боловсрол:

Судалгааны чиглэл:

А.Зул

Сургалтын мастер

Бакалавр

Микробиологич

2015 онд МУИС, Микробиологич, бакалавр

Цэвэр, бохир усны шинжилгээ

 

KHURELTOGOOT 2019

Нийтэлсэн: 2019-08-21 00:00:00

Шилдэг бүтээлийн шалгаруулалт* ШУТИС-ийн 60 жилийн ойн хүрээнд дараах төрлөөр явагдана

Нийтэлсэн: 2019-06-24 00:00:00

IFOST 2019

Нийтэлсэн: 2019-04-30 00:00:00

Цахим орчин дахь хүүхдийн аюулгүй байдал сэдэвт нийтлэл, нэвтрүүлгийн уралдаан

Нийтэлсэн: 2018-05-22 00:00:00

“CASE STUDY ANALYSES OF WASTE-TO-ENERGY” он-лайн хичээлд урьж байна.

Нийтэлсэн: 2017-09-04 00:00:00

Сөүлийн Үндэсний Их Сургуультай хамтарсан 11 дэх удаагийн семинарт урьж байна

Нийтэлсэн: 2017-04-25 00:00:00

"УЛААНБААТАР УС - ТЕХНОЛОГИ 2017" СЭДЭВТ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ,ОНОЛ ПРАКТИКИЙН ХУРАЛ

Нийтэлсэн: 2017-04-18 00:00:00

“ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ- ХОГ ХАЯГДАЛ 2017 ” СЭДЭВТ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, ОНОЛ ПРАКТИКИЙН V БАГА ХУРАЛ

Нийтэлсэн: 2017-04-06 00:00:00

Монгол Инженер 2017

Нийтэлсэн: 2017-03-31 00:00:00

Зорилтот судалгааны төслийн уралдаан

Нийтэлсэн: 2017-03-22 00:00:00

ХАМТАРСАН ХӨТӨЛБӨР БАТЛАГДАВ

Нийтэлсэн: 2017-03-22 00:00:00

Барилга Архитектурын Сургуулийн Бакалавр оюутны Эрдэм шинжилгээний бага хурал

Нийтэлсэн: 2017-02-22 00:00:00

Барилга Архитектурын Сургуулийн Магистр, доктор оюутны Эрдэм шинжилгээний бага хурал

Нийтэлсэн: 2017-02-22 00:00:00

International Conference on Fictitious Economy and Business Management (FEBM2016) Эрдэм шинжилгээний хуралд оролцохыг урьж байна

Нийтэлсэн: 2016-03-31 00:00:00

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ

Нийтэлсэн: 2016-02-23 00:00:00

Зарлал

Нийтэлсэн: 2016-02-19 00:00:00

Revit MEP 2016 програмын сургалтанд бүртгэж байна.

Нийтэлсэн: 2016-02-17 00:00:00

IAESTE-ийн бүртгэл явагдаж байна

Нийтэлсэн: 2016-02-16 00:00:00

Орос хэлний сургалтанд урьж байна

Нийтэлсэн: 2016-01-20 00:00:00

Япон Улсын Тохокү Их Сургуулийн Газар хөдлөлт инженерчлэл, Барилгын динамикийн Профессор Масато Мотосака лекц уншина

Нийтэлсэн: 2016-01-14 00:00:00

Монголын Барилгын Инженерүүдийн Холбооноос сургалтанд урьж байна

Нийтэлсэн: 2016-01-06 00:00:00

Барилга, Архитектурын сургуулийн багш нарын анхааралд

Нийтэлсэн: 2015-11-19 00:00:00

Барилга Архитектурын Сургуулийн 15 дахь "Урлаг наадам"

Нийтэлсэн: 2015-11-05 00:00:00

Сургалтанд урьж байна.

Нийтэлсэн: 2015-10-07 00:00:00

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Нийтэлсэн: 2018-08-03 00:00:00

Японы JICE-JDC хөтөлбөрийн хүрээнд магистрантурт тэтгэлгээр суралцах хүсэлттэй багш, ажилтнуудын анхааралд.

Нийтэлсэн: 2015-08-20 00:00:00

Барилга, Архитекурын сургуулийн Захирлын тайлангийн хурал 2015-06-15 өдөр 11:00 цагт E-604 тоот өрөөнд болно

Нийтэлсэн: 2015-06-11 00:00:00

Дулааны цахилгаан станцын хаягдал үнсийг барилгад ашиглах ногоон ирээдүй төслийн хэлэлцүүлэг

Нийтэлсэн: 2015-06-09 00:00:00

ЗАРЛАЛ

Нийтэлсэн: 2015-07-02 00:00:00

Төмөрбетон бүтээцийн сургалт, семинар

Нийтэлсэн: 2015-05-11 00:00:00

Хөгжүүлсэн: Е-Нээлттэй Институт IT баг.