Хүрээлэн байгаа орчны инженерийн салбар - Багш, ажилчид

Овог, нэр:

Албан тушаал:

 

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

Судалгааны чиглэл:

Буянхишиг БОЛД

Хүрээлэн байгаа орчны инженерийн  салбарын

эрхлэгч

Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Автозамын барилгын инженер

 

Харьковын "Авто замын их сургууль", ХАДИ, 1994, Магистр (MA)

 ОХУ-н Москвагийн авто замын сургууль, МАДИ (ГТУ), 2004, Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Хадархаг хөрсөн далангийн гулсалтын судалгаа

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

Судалгааны чиглэл:

Цэдэнням ДАШДОРЖ

 

Дэд профессор, Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Халаалт, агаар сэлгэлтийн инженер

Зөвлөх архитектор

МУИС.1977, Сантехникийн инженер

ТИС.1999, Техникийн ухааны магистр

ШУТИС. 2012, Техникийн ухааны доктор

Барилгын хувийн дулааны үзүүлэлт

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

Рэнчиндорж БОЛОРМАА

Дэд профессор

Дэд профессор, Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Автозамын барилгын инженер

Зөвлөх инженер

Харьковын "Автозамынихсургууль", ХАДИ, 1994,

Магистр

 ОХУ-н Москвагийн авто замын сургууль, МАДИ

(ГТУ), 2004, Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Асфальт бетон хучилттай замын эвдрэлийг

урьдчилан магадлан тодорхойлох нь

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

Судалгааны чиглэл:

Сангийн Чулуунхуяг

Дэд профессор

Дэд профессор 8 Техникийн ухааны доктор /PhD/

Ус хангамж, ариутгах татуургын инженер

МУ-ын зөвлөх инженер

ЗХУ.Эрхүү. ТИС. 1984, УХАТ инженер

МУТИС, 1995. Техникийн ухааны доктор

Байгалийн ус цэвэрлэгээ

 

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

Судалгааны чиглэл:

 

Монгол Дугармаа

Дэд профессор

Доктор (Ph.D)

Гидро-инженер

Мелиорацийн чиглэлээр Монгол улсын зөвлөх

инженер

ШУТИС-Усны барилга байгууламжийн / магистр /

ХААИС-Доктор / Ph.D /

Усалгааны горим тогтоох, хөрсний чийгийн  динамик

судалгаа

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

Судалгааны чиглэл:

Даваагийн БАСАНДОРЖ

Дэд профессор

Дэд профессор, Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Ус хангамж, ариутгах татуургын инженер

МУ-ын зөвлөх инженер

ТИС. 1999, Техникийн ухааны магистр

ОХУ. Санкт петербург. 2003, Техникийн ухааны

доктор

Усны нөөц менежмент

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

Судалгааны чиглэл:

 

Данзандорж Сүнжидмаа

Дэд профессор

Техникийн ухааны доктор

Барилгын Бүтээц  Эдлэлийн Инженер Технологич 

Монгол Улсын зөвлөх инженер

ОХУлсын Москва хотын Меделеевийн нэрэмжит

Хими Технологийн Их Сургууль

ШУТИС-БИАС / доктор /

Барьцалдах материал, дулаан тусгаарлах материал, хоёрдогч түүхий эдийг барилгын материалын үйлдвэрлэлд ашиглах судалгаа

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

 

Боловсрол:

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

 

Батмөнх Нарантуяа

Дэд профессор

Доктор (Ph.D)

Барилгын Материалын Технологич Инженер

Австралийн Инженерүүдийн Холбооноос олгогдох 

баталгаажуулсан  Бетоны Инженерийн эрхтэй.

ШУТИС / магистр /

Токиогийн Их Сургууль, Иргэний барилгын Инженер,/магистр / 

Баруун Австралийн Куртны Их Сургуульд Докторын  (PhD )зэрэг хамгаалсан.

Бетон судлал, хаягдал материалыг бетонд ашиглах,  материалын шинжилгээны аргууд, замын материал, тусгаарлах  материал

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

Судалгааны чиглэл:

 

Б.Батцагаан

Профессор 25%

Техникийн ухааны доктор

Барьцалдах материалын химиийн технологич

Монгол Улсын зөвлөх инженер

МУИС Барилга Инженерийн факультут 

Москвагийн Барилга Инженерийн Институт (МИСИ)-д

 аспирантур төгссөн.

Бетон судлал, шинэ төрлийн дулаан тусгаарлах материал гарган авах судалгаа, тусгай зориулалтын барьцалдагч бүхий бетон гарган авах судалгаа

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

Лхамноровын ЭРДЭНЭТУЯА

Ахлах багш

Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Ус хангамж, ариутгах татуургын инженер

МУ-ын зөвлөх инженер

ЗХУ.Урал. ТИС. 1980, УХАТ инженер

ОХУ. Екатеринбург. 2000, Техникийн ухааны доктор

Гадна ус хангамжийн шугам сүлжээ

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

 

П.Сэргэлэн 

Ахлах багш

Доктор Ph.D

Барилгын бүтээц эдлэлийн тенологич инженер

Монгол улсын зөвлөх инженер

ШУТИС-БИАС / магистр /

ШУТИС / доктор /

Бетон судлал, шинэ төрлийн дулаан тусгаарлах материал гарган авах судалгаа, тусгай зориулалтын барьцалдагч бүхий бетон гарган авах судалгаа

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

Пүрэв Болд

Ахлах багш

Магистр

Гидротехникч-инженер

Монгол улсын зөвлөх инженер

МУИС-Гидротехникч инженер / бакалавр /

ТИС-Усны барилга байгууламжийн / магистр /

 

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

Цэрэн-очирын Цацрал

Ахлах багш

Техникийн ухааны магистр

Ус хангамж, ариутгах татуургын инженер

МУ-ын зөвлөх инженер

ЗХУ.Урал. ТИС. 1987, УХАТ инженер

ТИС, 1996, Техникийн ухааны магистр

Бага оврын цэвэрлэх байгууламж

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

 

Т.Хажидсүрэн

Ахлах багш

Магистр

Барилгын материалын Технологич 

 

ПДС –н Барилгын материалын -Технологич/бакалавр/

ШУТИС / магистр /

Бетоны  хүйтэн тэсвэрлэлт,  нарийн дүүргэгчтэй бетоны найрлага сонгох, бетонд хэрэглэх зарим химийн нэмэлтийн  судалгаа 

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

 

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

 

 

 

Б.Буянжаргал

Ахлах багш 

Магистр

Барилгын материалынТехнологич-инженер 

ШУТИС-ийн ДаТС-д Барилгын материалын

технологич / бакалавр/

ШУТИС-ийн ДаТС-д Барилгын материалын

технологич     магистр

 Өндөр үзүүлэлттэй бетоны судалгаа

- Үр ашигтай холимог барьцалдуулагч материалын

судалгаа

- Бетонд хэрэглэгдэх дүүргэгч материалын судалгаа

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

Самбуу ХАСНАВЧ

Ахлах багш

Техникийн ухааны магистр (MA)

Автозам, гүүрийн барилгын инженер

 

ТИС, БИС, 1995 он, Техникийн ухааны бакалавр

ТИС, ЗОСТ, 1999 он, Техникийн ухааны магистр

Авто замын гүүрийн тулгуурын конструкци

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

 

Махбал ЦАС-ОРГИЛМАА

Ахлах багш

 

Авто замын барилгын инженер

Техникийн ухааны магистр (MA)

ТИС, БИС, 1995 он, Техникийн ухааны бакалавр

ШУТИС, БИС, 2002 он, Техникийн ухааны магистр

Хүйтэн асфальт бетон хольцыг алслагдсан обьектод

хэрэглэх нь

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

Жигмэдийн ДАВААДОРЖ

Ахлах багш

Техникийн ухааны магистр

Ус хангамж, ариутгах татуургын инженер

МУ-ын мэргэшсэн инженер

МУТИС. 1993, УХАТ инженер

МУТИС. 1995, УХАТ техникийн ухааны магистр

Дотор ус хангамжийн шугам сүлжээ

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

Буянгийн МӨНХБАЯР

Ахлах багш

Техникийн ухааны магистр

Халаалт, агаар сэлгэлтийн инженер

МУ-ын мэргэшсэн инженер

МУТИС. 1994, ДХАС инженер

МУТИС. 1996, ДХАС  техникийн ухааны магистр

Барилгын эрчим хүчний хэмнэлт

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

Дашдаваагийн ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ

Ахлах багш

Техникийн ухааны магистр 

Халаалт, агаар сэлгэлтийн инженер

МУ-ын мэргэшсэн инженер

МУТИС. 1991, ДХАС инженер

МУТИС. 1998, ДХАС  техникийн ухааны магистр

Гадна дулааны шугам сүлжээ

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

Судалгааны чиглэл

Бямбаагийн БОЛОРМАА

Ахлах багш

Техникийн ухааны магистр

Халаалт, агаар сэлгэлтийн инженер

МУ-ын мэргэшсэн инженер

ЗХУ.Урал. ТИС. 1987, Дулаан хий хангамж,

агааржуулалтын  инженер

МУТИС. 1999, Техникийн ухааны магистр

Агаар сэлгэлтийн системийн оновчтой шийдэл

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

Судалгааны чиглэл

Баатарын Наранцэцэг

Ахлах багш

Техникийн ухааны магистр

Ус хангамж, ариутгах татуургын инженер

МУ-ын зөвлөх инженер

МУТИС. 1999, Сантехникийн инженер

ШУТИС. 2010, Техникийн ухааны магистр

ШУТИС. 2010, Техникийн ухааны магистр

 

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Боловсрол:

 

 

Судалгааны чиглэл:

Наранцогт Насанбаяр

Ахлах багш

Магистр

Усны барилга байгууламжийн инженер

ШУТИС-БИАС Усны барилга байгууламжийн инженер/

бакалавр /

ШУТИС-БИАС  Усны барилга байгууламжийн /магистр/

Газрын болон газрын доорхи усны судалгаа

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

Судалгааны чиглэл:

 

Цэрэндаш Алтанцэцэг

Багш

Магистр

Ус цэвэрлэгээний технологич-инженер 

Монгол улсын зөвлөх инженер

ОХУ-УПИ  Ус цэвэрлэгээний технологич –инженер  /

бакалавр /

ОХУ-УПИ  / магистр /

Монгол орны томоохон хотуудын бохир ус цэвэрлэгээний тенологи ажиллагааг сайжруулах арга замууд 

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл

Сандир Баасансүрэн

Багш

Магистр

Ус-судлаач инженер

Мэргэшсэн-инженер

МУИС-ФЭСургууль  Ус-судлаач инженер / бакалавр /

МУИС-ФЭСургууль  / магистр /

Ойн ус судлал 

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

Чулуунбаатарын НАРАНЦАЦРАЛ

Багш

Техникийн ухааны магистр

Халаалт, агаар сэлгэлтийн инженер

 МУ-ын мэргэшсэн инженер

ШУТИС. 2007, Халаалт агаар сэлгэлтийн инженер

ШУТИС. 2009, Техникийн ухааны магистр

Барилгын дулааны физик

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

Сумъяагийн АЛТАНСҮХ

Багш

Техникийн ухааны магистр

Ус хангамж, ариутгах татуургын инженер

МУ-ын мэргэшсэн инженер

МУТИС. 1993, УХАТ инженер

МУТИС. 1995, Техникийн ухааны магистр

Ус авах байгууламжийн судалгаа

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

 

Хавчигийн Баатарсүрэн

Багш

Бакалавр

Дулаан хангамж, агаар сэлгэлтийн инженер

Инженер

Политехникийн дээд сургууль. 1989, ДХАС инженер

ШУТИС. 2007, техникийн ухааны магистр

Гадна шугам сүлжээний ашиглалт, засварын бодит

судалгаа

 

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

Судалгааны чиглэл:

 
 

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

Судалгааны чиглэл:

 
 

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

Судалгааны чиглэл:

 

 

Цахим орчин дахь хүүхдийн аюулгүй байдал сэдэвт нийтлэл, нэвтрүүлгийн уралдаан

Нийтэлсэн: 2018-05-22 00:00:00

“CASE STUDY ANALYSES OF WASTE-TO-ENERGY” он-лайн хичээлд урьж байна.

Нийтэлсэн: 2017-09-04 00:00:00

Сөүлийн Үндэсний Их Сургуультай хамтарсан 11 дэх удаагийн семинарт урьж байна

Нийтэлсэн: 2017-04-25 00:00:00

"УЛААНБААТАР УС - ТЕХНОЛОГИ 2017" СЭДЭВТ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ,ОНОЛ ПРАКТИКИЙН ХУРАЛ

Нийтэлсэн: 2017-04-18 00:00:00

“ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ- ХОГ ХАЯГДАЛ 2017 ” СЭДЭВТ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, ОНОЛ ПРАКТИКИЙН V БАГА ХУРАЛ

Нийтэлсэн: 2017-04-06 00:00:00

Монгол Инженер 2017

Нийтэлсэн: 2017-03-31 00:00:00

Зорилтот судалгааны төслийн уралдаан

Нийтэлсэн: 2017-03-22 00:00:00

ХАМТАРСАН ХӨТӨЛБӨР БАТЛАГДАВ

Нийтэлсэн: 2017-03-22 00:00:00

Барилга Архитектурын Сургуулийн Бакалавр оюутны Эрдэм шинжилгээний бага хурал

Нийтэлсэн: 2017-02-22 00:00:00

Барилга Архитектурын Сургуулийн Магистр, доктор оюутны Эрдэм шинжилгээний бага хурал

Нийтэлсэн: 2017-02-22 00:00:00

International Conference on Fictitious Economy and Business Management (FEBM2016) Эрдэм шинжилгээний хуралд оролцохыг урьж байна

Нийтэлсэн: 2016-03-31 00:00:00

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ

Нийтэлсэн: 2016-02-23 00:00:00

Зарлал

Нийтэлсэн: 2016-02-19 00:00:00

Revit MEP 2016 програмын сургалтанд бүртгэж байна.

Нийтэлсэн: 2016-02-17 00:00:00

IAESTE-ийн бүртгэл явагдаж байна

Нийтэлсэн: 2016-02-16 00:00:00

Орос хэлний сургалтанд урьж байна

Нийтэлсэн: 2016-01-20 00:00:00

Япон Улсын Тохокү Их Сургуулийн Газар хөдлөлт инженерчлэл, Барилгын динамикийн Профессор Масато Мотосака лекц уншина

Нийтэлсэн: 2016-01-14 00:00:00

Монголын Барилгын Инженерүүдийн Холбооноос сургалтанд урьж байна

Нийтэлсэн: 2016-01-06 00:00:00

Барилга, Архитектурын сургуулийн багш нарын анхааралд

Нийтэлсэн: 2015-11-19 00:00:00

Барилга Архитектурын Сургуулийн 15 дахь "Урлаг наадам"

Нийтэлсэн: 2015-11-05 00:00:00

Сургалтанд урьж байна.

Нийтэлсэн: 2015-10-07 00:00:00

aaaa

Нийтэлсэн: 2018-09-26 00:00:00

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Нийтэлсэн: 2018-08-03 00:00:00

Японы JICE-JDC хөтөлбөрийн хүрээнд магистрантурт тэтгэлгээр суралцах хүсэлттэй багш, ажилтнуудын анхааралд.

Нийтэлсэн: 2015-08-20 00:00:00

Барилга, Архитекурын сургуулийн Захирлын тайлангийн хурал 2015-06-15 өдөр 11:00 цагт E-604 тоот өрөөнд болно

Нийтэлсэн: 2015-06-11 00:00:00

Дулааны цахилгаан станцын хаягдал үнсийг барилгад ашиглах ногоон ирээдүй төслийн хэлэлцүүлэг

Нийтэлсэн: 2015-06-09 00:00:00

ЗАРЛАЛ

Нийтэлсэн: 2015-07-02 00:00:00

Төмөрбетон бүтээцийн сургалт, семинар

Нийтэлсэн: 2015-05-11 00:00:00

Хөгжүүлсэн: Е-Нээлттэй Институт IT баг.