ИБС-Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил

Авто замын засвар арчлалт, Гүүрийн засвар арчлалт хичээлүүдийн бие даалтын ажлаар зам, гүүрийн байгууламжийн ашиглалтын үзүүлэлтийг тодорхойлох дадлагын хичээл, магистр, докторын судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэдэг.

 

ТӨСЛИЙН НЭР

ЗАХИАЛАГЧ

ХУГАЦАА

УБ хотын төв гудамж замын 15км замд ТАТТ судалгаа

Нийслэлийн авто замын газар

2012

Энх тайвны гүүрний хамгийн урд алгаслалын техник ашиглалтын түвшин тогтоох судалгаа

Нийслэлийн авто замын газар

2012

Геотор ашиглан асфальтбетон хучилттай замын хагарлыг бууруулах судалгаа

Шинжлэх ухаан технологийн сан

2009-2011

Сургууль, цэцэрлэгийн орчны авто замын аюулгүй байдлын судалгаа

Мянганы Сорилт Сан

2010

Монгол орны геотехникийн нөхцлийн үнэлгээ

Шинжлэх ухаан технологийн сан

2009

Гэр хорооллын амьдрах орчинг сайжруулах, иргэдийн оролцоотойгоор хөдөлгөөний бага эрчимтэй нөхцөлд тохирох хямд өртөгтэй зам барих технологи нутагшуулах Багануур дүүрэг, Чингэлтэй дүүрэг, өлзийт хороололд тус тус

Японы “Жайка”

2009-2012

2007-2008,

2005-2007,

 

Говь-Алтай аймагт барилгын салбарыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх мастер төлөлөгөө

Говь-Алтай аймгийн засаг даргын тамгын газар

2007

Улаанбаатар хотын авто замын уулзваруудын ачааллын судалгаа

Нийслэлийн авто замын газар

2005-2006

Монгол орны эх газрын эрс тэс уур амьсгалын нөхцөлд асфальтбетон хучилттай замын ашиглалтын хугацааг уртасгах судалгаа

Шинжлэх ухаан технологийн сан

2004-2006

Авто замын шороон далангийн ус дулааны горимын судалгаа

Шинжлэх ухаан технологийн сан

2003-2004

Хөрсийг цементээр бэхжүүлж, хөдөлгөөний бага эрчимтэй замд хэрэглэх боломжийн судалгаа

Японы Ашикагагийн технологийн институттэй хамтран

1998-2002

Арслантай гүүрийн техник ашиглалтын түвшин тодорхойлох судалгаа

Нийслэлийн авто замын газар

2014.2.20-06.20

Баянзүрхийн гүүрийн техник ашиглалтын түвшин тодорхойлох судалгаа

Нийслэлийн авто замын газар

2014.2.20-06.20

Нарангийн гүүрийн техник ашиглалтын түвшин тодорхойлох судалгаа

Нийслэлийн авто замын газар

2014.2.20-06.20

Шарга морьтын гүүрийн техник ашиглалтын түвшин тодорхойлох судалгаа

Нийслэлийн авто замын газар

2014.2.20-06.20

 

 

 

 

 

Энх тайвны гүүрний хамгийн урд алгаслалын техник ашиглалтын түвшин тогтоох судалгаа /ТАТТ/

Нийслэлийн авто замын газар

2019

 

 

 

 

Тус компаны инженер, техникийн ажилчдад AutoCad, Civil3D программын нэгдсэн сургалт явуулсан

Тавантолгой төмөр зам ХХК

2020

  • Монгол улсын хэмжээнд Усан цахилгаан станци барих /Хөх морь төсөл/
  • Усалгаатай газар тариалан түүний дэвшилтэт арга технологи /Шинжлэх ухааны төсөл/
  • Эгийн гол, Орхон-Онги-Оюу толгой говийн бүсийг усаар хангах төсөл /Монгол Улсын хэмжээнд/
  • Усны хэрэглээний норм боловсруулах /Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам
  • Усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөө болон сургалтын хөтөлбөр боловсруулах /Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага/
  • Эрдэнэбүрэнгийн УЦС
  • Дэлхийн усны өдөрт зориулсан бакалавр магистр оюутнуудын эрдэм шинжилгээний бага хурал
  • Хүрэл тогоот Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал
  • Жил бүр зохион байгуулагддаг бакалавр, магистр, доктор оюутнуудын эрдэм шинжилгээний хурлуудад шалгарсан оюутнуудын илтгэлийг алдаршуулах гэсэн ажлуудыг гүйцэтгээд байгааг тодотгон сонирхуулж байна.