БИС- Багш, ажилчид
   

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

Судалгааны чиглэл:

Я.Дүйнхэржав

Салбарын эрхлэгч

Профессор, Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Барилгын инженер, Механик инженер

Зөвлөх инженер

1982 онд МУИС Механик инженер

1988 онд ПДС Барилгын инженер

1999 онд Польш улсад Техникийн ухааны доктор

Барилгын бүтээцийн оношлогоо, барилгын бүтээцийн гал тэсвэрлэлт

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

Д.Дашжамц

Зөвлөх профессор

Академич, Профессор, Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D), Техникийн ухааны доктор (Ph.D),

Барилгын инженер, геотехникч

Зөвлөх инженер

1974 онд Уралын политехникийн дээд сургууль – магистр инженер

1980 онд дэд эрдэмтэн

1998 онд ШУ-ы доктор

Хөрсний механик, геотехник

 

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

Судалгааны чиглэл:

П.Отгонбаяр

Профессор

Профессор, Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Барилгын инженер

Зөвлөх инженер

1976 МУИС-Иргэний ба үйлдвэрийн барилгын инженер

1986 онд ОХУ-ын Москва хотын “Барилгын Их Сургууль”-д доктор (Ph.D)

Нимгэн ханат бүтээц,  Барилгын механикийн магадлалт арга

 

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Боловсрол: 

 

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

Э.Нинжгарав

Профессор

Профессор, Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Барилгын инженер /Геотехник/

1990-1996 он, ОХУ-ын эрхүү хотын Техникийн Их Сургууль, Барилгын инженер магистр

2003-2006 он, БНСУ-ын Пусан хотын Донг-А Их Сургууль, Геотехникийн инженерийн доктор (Ph,D)

Барилга байгууламжийн ул хөрсний судалгаа шинжилгээ зөвлөх инженер

Геотехник

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

Э.Ганзориг

Дэд профессор

Дэд профессор, Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Барилгын конструктор инженер

Зөвлөх инженер

1981 онд МУИС - Барилгын конструктор инженер

1994 онд ТИС- Техникийн ухааны доктор

1997 онд IISEE,Tsukuba,Japan –Газар хөдлөлийн бүсд  барилга төлөвлөх-дипломын дараах сургалт

Газар хөдлөлтөд тэсвэртэй барилга төсөллөх, Өндөр барилга төсөллөх 

Овог, нэр: 

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

Судалгааны чиглэл:

Д.Сүнжидмаа

Дэд профессор

Техникийн ухааны доктор

Барилгын Бүтээц  Эдлэлийн Инженер Технологич 

Монгол Улсын зөвлөх инженер

ОХУлсын Москва хотын Меделеевийн нэрэмжит

Хими Технологийн Их Сургууль

ШУТИС-БИАС / доктор /

Барьцалдах материал, дулаан тусгаарлах материал, хоёрдогч түүхий эдийг барилгын материалын үйлдвэрлэлд ашиглах судалгаа

Овог, нэр: 

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил: 

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

  

 

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

М.Оюунчимэг

Дэд профессор

Дэд профессор, Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Иргэний ба үйлдвэрийн барилгын инженер

Зөвлөх инженер

1993 онд ШУТИС – Иргэний ба үйлдвэрийн барилгын инженер

1995 онд ШУТИС – Барилгын конструктор инженер, магистрын зэрэг

2000 онд Японы Сайтама Их Сургууль- Барилгын инженерийн магистрын зэрэг

2004 онд Японы Сайтама Их Сургууль – Техникийн ухааны доктор

Байгууламжийн динамик, газар хөдлөл

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

М.Сугар

Дэд захирал

Дэд профессор, Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Барилгын инженер

Мэргэшсэн инженер

1994 онд ТИС-Иргэний ба үйлдвэрийн барилга

2005 онд АНУ-ӨДУУТехнологийн сургуульд Барилгын инженерийн магистр

2014 онд ШУТИС-Техникийн ухааны доктор

Бетоны  хүйтэн тэсвэрлэлт, эдэлгээ

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

Ж.Алтанцэцэг

Дэд профессор

Дэд профессор, Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Барилгын инженер

Мэргэшсэн инженер

1997 онд ШУТИС-Барилгын инженер

1998 онд ШУТИС – магистрын зэрэг

2007 онд 1997 онд IISEE,Tsukuba,Japan –Газар хөдлөлийн бүсд  барилга төлөвлөх- магистр

2014 онд ШУТИС- Техникийн ухааны доктор

Барилгын буурь, суурь ба хөрсний механик

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

Судалгааны чиглэл:

С.Нямдорж

Дэд профессор

Дэд профессор, Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Барилгын инженер

Зөвлөх инженер

1987 онд ОХУ-ын Уралын техникийн их сургууль

1999 онд ШУТИС-магистрын зэрэг

2003 онд ШУТИС-Техникийн ухааны доктор

Геотехник, Тогтворгүй бүтэцтэй хөрсний механик, Буурь ба суурь

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Боловсрол:

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

Р.Хишгээ

Дэд профессор

Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Барилгын инженер

1995 онд ТИС-БИС –Барилгын инженер

1997 онд ТИС-ЗОСТ-Барилгын менежмент магистр

2005 онд АНУ, Өмнөд Иллиниосын их сургууль- Төрийн удирдлагын магистр

2012 онд ШУТИС-БИАС - Техникийн ухааны доктор

Цутгалтын ажлын технологи, цаг агаарын төлөөлөл

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

П.Сэргэлэн

Ахлах багш

Техникийн ухааны доктор(Ph.D)

Барилгын бүтээц эдлэлийн технологич

Зөвлөх инженер

1998 онд Барилга инженерийн сургууль

2009 онд Техникийн ухааны доктор

Хөнгөн бетон, дулаан ба ус тусгаарлах материал шинж чанарын судалгаа

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

Судалгааны чиглэл:

Ж.Сарантуяа

Ахлах багш

Техникийн ухааны доктор, Ph.D

Барилгын инженер

Зөвлөх инженер

1985 онд ПДС-Барилгын инженер

Модон бүтээц

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил: 

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол: 

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

О.Алтанзагас

Ахлах багш

Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Барилгын инженер

Мэргэшсэн инженер

2001 онд ШУТИС-Иргэний ба үйлдвэрийн барилга

2003 онд ШУТИС-Техникийн ухааны магистр

2008 онд БНСУ-ын “Yonsie” их сургуульд магистр

2017 онд ШУТИС- Техникийн ухааны доктор

Ган-төмөрбетон бүтээц, металл бүтээц, газар хөдлөлтөнд тэсвэртэй барилга төсөллөх

 

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил: 

Боловсрол:

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

Ц.Цоггэрэл

Ахлах багш

Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Геофизикч

1999 онд МУИС-Геофизикч

2002 онд МУИС-Физикийн ухааны магистрын зэрэг

2013 онд Японы Тохокү Их сургууль- Техникийн ухааны доктор

Газар хөдлөлт - Инженерчлэл

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил: 

Боловсрол:

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

Б.Буянжаргал

Ахлах багш 

Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Барилгын материалынТехнологич-инженер 

ШУТИС-ийн ДаТС-д Барилгын материалын

технологич / бакалавр/

ШУТИС-ийн ДаТС-д Барилгын материалын

технологич магистр

Өндөр үзүүлэлттэй бетоны судалгаа

- Үр ашигтай холимог барьцалдуулагч материалын

судалгаа

- Бетонд хэрэглэгдэх дүүргэгч материалын судалгаа

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил: 

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол: 

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

Д.Гомбосүрэн

Ахлах багш

Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Иргэн ба үйлдвэрийн барилгын инженер

Мэргэшсэн инженер

2012 онд ШУТИС-Иргэний ба үйлдвэрийн барилгын ижненер

2014 онд ШУТИС-Техникийн ухааны магистр

2021 онд Япон улсад Техникийн ухааны доктор

 Газар хөдлөлийн үйлчлэлд төмөрбетон бүтээцийн газар хөдлөлийн ажиллагаа ба загварчлал

 

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил: 

Боловсрол: 

 

Судалгааны чиглэл:

Ж.Амарбаяр

Ахлах багш

Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Гео-байгаль орчин, геотехник инженер

2011 онд БНСУ, Донг-А их сургууль баклавр

2014 онд Сөүлийн их сургууль магистр

Хөрсний хүнд металын бохирдол

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил: 

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол: 

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

Н.Гэрэлтцолмон

Ахлах багш

Магистр

Барилгын инженер

Мэргэшсэн инженер

1992 онд ПДС-Иргэний ба үйлдвэрийн барилга

1993 онд ТИС- Барилгын инженерийн магистр

2003 онд IISEE,Tsukuba,Japan –Газар хөдлөлийн бүсд  барилга төлөвлөх-дипломын дараах сургалт

Метал бүтээц

 

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил: 

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол: 

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

Ж.Мөнхцэцэг

Ахлах багш

Магистр

Барилгын инженер, Төрийн удирдлагын менежер

Зөвлөх инженер

1993 онд ЗХУ- Эрхүү хотын Политехникийн дээд сургууль – Иргэний ба үйлдвэрийн инженер

2002 онд магистрын зэрэг

2007 онд Удирдлагын академи – Төрийн удирдлагын сургууль

Хот, суурин газрын газар хөдлөлийн эрсдэл, эмзэг байдал

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил: 

Боловсрол: 

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

Н.Саранчимэг

Ахлах багш

Магистр

Мэдээллийн технологи, Барилгын  инженер

1998 онд ШУТИС-КТМС Мэдээллийн технологи

2008 онд Япон-Рицумейканы ИС-Мэдээллийн технологи-магистр

2015 онд ШУТИС-БАС- Барилгын инженерийн магистр

Барилгын  тооцооны автоматжуулалт, метал бүтээцийн гал тэсвэршил

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил: 

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол: 

Судалгааны чиглэл:

Ч.Мягмарцэнд

Ахлах багш

Магистр

Барилгын инженер

Мэргэшсэн инженер, тэргүүлэх төсөвчин

1996 онд Укриан Ашигт малтмалын хэрэглээ ба усны менежментийн улсын их сургууль бакалавр, магистр

Төмөр бетон бүтээцийн арматурын анкерчлал

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил: 

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол: 

 

Судалгааны чиглэл:

Д.Энхгэрэл

Ахлах багш

Магистр

Барилгын инженер,

Зөвлөх инженер

1993 онд ТИС Барилгын инженер

1999 онд ТИС Техникийн ухааны магистр

Хуучин барилгын газар хөдлөлт тэсвэрлэлтэнд үнэлэх судалгаа, оношлогоо 

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил: 

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол: 

 

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

С.Энхболд

Багш

Магистр

Барилгын менежмент

Мэргэшсэн төсөвчин

2008 онд ШУТИС-БАС, Үйлдврэлэлийн удирдлагын бакалавр

2010 онд ШУТИС-БАС, Үйлдвэрлэлийн удирдлагын магистр

2013 онд ӨАБНУ-MANCOSA, Бизнесийн удирлагын магистр

Барилгын төсөв, үнэлгээ, Барилгын гэрээний удирдлага, Барилгын нийлүүлэлтийн гинжин удирдлагын судалгаа

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил: 

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол: 

 

 

Судалгааны чиглэл:

С.Пүрэвдорж

Багш

Япон улсын Кюшүгийн Технологинй Их Сургуулийн Докторант

Барилгын инженер

Зөвлөх инженер

2008 онд Бакалавр

2010 онд Магистр

Өндөр ба хол алслалт бүтээцийн газар хөдлөлт тэсвэрлэлтийг үнэлэх, сайжруулах

 

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил: 

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол: 

 

Судалгааны чиглэл:

Т.Мөнх-Өнөр

Багш

Магистр

Барилгын инженер

Мэргэшсэн инженер

2006 онд ШУТИС- Иргэний ба үйлдвэрийн барилга

2009 онд ШУТИС- Техникийн ухааны магистр

Төмөр бетон бүтээц

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил: 

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол: 

 

Судалгааны чиглэл:

Б.Жавхлан

Багш

Магистр

Барилгын инженер

Зөвлөх инженер

2000 онд ТИС-Иргэний ба үйлдвэрийн барилга инженер

2001 онд ТИС- Техникийн ухааны магистр

Төмөрбетон барилгын тооцооны зарчим, хүчитгэх арга

 

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил: 

Боловсрол: 

 

 

Судалгааны чиглэл:

Т.Зоригт

Багш

Магистр

Барилгын инженер

2009 онд ШУТИС-Иргэний ба үйлдвэрийн барилга

2011 онд ШУТИС-Техникийн ухааны магистр

2015 онд Япон, Хирошимагийн Их сургууль-магистр

Бүтээцийн динамик тооцоо, байгууламжийн шинжилгээ, Тооцооны програм, Газар хөдлөл

 

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

Судалгааны чиглэл:

Э.Одгэрэл

Багш

Магистр

Барилгын инженер

Мэргэшсэн инженер

2007 онд ШУТИС- баклавр

2010 онд БНСУ, Донг-А их сургууль, барилгын инженерийн магистр

Барилгын буурь суурь ба хөрсний механик

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

С.Мөнхтуяа

Багш

Магистр

Барилгын инженер

Мэргэшсэн инженер

2003 онд Барилгын коллеж-Барилгын инженер

2008 онд ШУТИС- Техникийн ухааны магистр

Барилгын дуу чимээ тусгаарлалтын судалгаа

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

Ж.Дуламжав

Багш

Магистр

Барилгын инженер

1986 онд ОХУ-ын Ташкент хотын хотын Политехникийн дээд сургууль – Иргэний ба үйлдвэрийн барилгын инженер

Барилгын үйлдвэрлэлд цаг уурын бүсчлэлийг тогтоох

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

Д.Оюунгэрэл

Багш

Магистр

Барилгын инженер багш

1992 онд ТИС- инженер багш

1995 онд ТИС – Магистрын зэрэг

Овойлттой хөрсөнд барилгын бүтээцийг төсөллөх судалгаа

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

Б.Батчимэг

Багш

Магистр

Барилгын инженер

Мэргэшсэн инженер

2007 онд ШУТИС Иргэнийн ба үйлдвэрийн барилга

2008 онд ШУТИС Техникийн ухааны магистр

Ачаа ба үйлчлэл

 

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

Г.Ариунаа

Багш

Магистр

Барилгын инженер

Мэргэшсэн инженер

2010 онд ШУТИС- Иргэний ба үйлдвэрийн барилга

2012 онд ШУТИС- Техникийн ухааны магистр

Орон зайн нимгэн ханатай бүтээцийн судалгаа

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

Х.Уламбаяр

Багш

Магистр

Барилгын инженер

Мэргэшсэн инженер

2003 онд ИрНИТУ-Иргэний ба үйлдвэрийн барилга

2004 онд  ИрНИТУ- Техникийн ухааны магистр

Барилга байгууламжийн элементүүдийн оновчлолын тооцоо

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

Б.Эрдэнэдаваа

Багш

Магистр

Барилгын инженер

2011 онд ШУТИС Иргэнийн ба үйлдвэрийн барилга

2012 онд ШУТИС Техникийн ухааны магистр

Барилга байгууламжийн өргөжин нуралт

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

Судалгааны чиглэл:

Э.Даваахүү

Багш

Магистр

Барилгын инженер

Мэргэшсэн инженер

2014 онд ШУТИС-Иргэний ба үйлдвэрийн барилгын инженер

2016 онд ШУТИС-Техникийн ухааны магистрын зэрэг

Барилгын бүтээцийн тооцоонд магадлалын болон математик статистикийн аргууд хэрэглэх нь

 

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Боловсрол:

 

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

Л.Мөнхцэцэг

Багш

Магистр

Барилгын инженер

2014 онд БНСУ-ын Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) их сургуульд бакалавр

2016онд БНСУ-д Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) их сургууль д магистр

Хөрсний механик, барилга байгууламжийн суурь, суурийн төрлүүд, хөрсний динамик шинж чанар, газар хөдлөлт, хөрс-барилгын харилцан үйлчлэл, нам суулгалттай суурь, гүн суулгалттай суурь, хөрсний талбайн туршилт судалгаа

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

Ж.Ундрал

Багш

Магистр

Иргэний ба үйлдвэрийн барилга

2011 онд ШУТИС Иргэний ба үйлдвэрийн барилга

2015 онд Хятад улсад магистр

Хөрсний усны түвшинг буулгах технологийн судалгаа

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Боловсрол:

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

С.Ууганбаяр

Багш

Магистр

Техникийн ухааны магистр

Барилгын материалын үйлдвэрийн технологи,

2010 онд ШУТИС, ДаТС Барилгын материалын үйлдвэрийн технологи

2011 онд ШУТИС, ДаТС Техникийн ухааны магистр

Бетоны дэвшилтэт технологи 

 

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

Б.Батзаяа

Багш

Магистр

Барилгын инженер

2016 онд Барилга Архитектурын Сургууль, ИбҮБИ

2019 онд БНСУ-д  Хангён үндэсний их сургуульд магистр

Төмөр бетон бүтээцийн хүчитгэл

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Боловсрол:

 

 

Судалгааны чиглэл:

Г.Мөнхзаяа

Салбарын эрхлэгчийн туслах

Магистр

Үйлдвэрлэлийн менежмент, Хүний нөөцийн менежмент

2005 онд ШУТИС-ҮТДС, Үйлдвэрлэлийн менежмент

2013 онд ШУТИС- КТМС, Хүний нөөцийн менежмент /магистр/

Үйлдвэрлэлийн менежмент, Хүний нөөцийн менежмент

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

Б.Амарзаяа

Сургалтын мастер

Магистр

Техникийн ухааны магистр

ШУТИС, БИАС

ШУТИС, БИАС,  Техникийн ухааны магистр

 

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

Судалгааны чиглэл:

Э.Одонтуяа

Сургалтын мастер

Магистр

Барилгын инженер

Мэргэшсэн инженер

2005 онд ШУТИС-Барилгын бүтээц эдлэлийн технологи

2008 онд ШУТИС- Техникийн ухааны магистр

2015 онд Ханкён их сургууль- магистр

Хөнгөн бетоны хэв гажилт

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Боловсрол:

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

Т.Даваацэцэг

Сургалтын мастер

Магистр

Мэдээллийн систем, Барилгын инженер

2008 онд Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль, Програм хангамж

2011 онд ШУТИС-КТМС, Мэдээллийн системийн менежмент /магистр/

2016 онд Барилга Архитектурын Сургууль, ИбҮБИ

Барилгын төслийн загварчлал

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

.Бүжинханд

Сургалтын мастер

Магистр

Барилгын инженер

2012онд ШУТИС, БАС ИБҮБИ

2017онд ШУТИС, БАС Барилгын инженер /магистр/

Геотехник