МЭНДЧИЛГЭЭ

СУРГАЛТЫН АЖИЛ

СУРГАЛТЫН ОРЧИН ЭШ, СУДАЛГАА ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА ОЮУТАН БАГШ, АЖИЛЧИД ХОЛБОО БАРИХ

Багш, ажилчид

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

Я.Дүйнхэржав

Салбарын эрхлэгч

Профессор, Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Барилгын инженер, Механик инженер

Зөвлөх инженер

1982 онд МУИС Механик инженер

1988 онд ПДС Барилгын инженер

1999 онд Польш улсад Техникийн ухааны доктор

Судалгааны чиглэл: Барилгын бүтээцийн оношлогоо, барилгын бүтээцийн гал тэсвэрлэлт

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

 

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

Д.Дашжамц

Зөвлөх профессор

Академич, Профессор, Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D), Техникийн ухааны доктор (Ph.D),

Барилгын инженер, геотехникч

Зөвлөх инженер

1974 онд Уралын политехникийн дээд сургууль – магистр инженер

1980 онд дэд эрдэмтэн

1998 онд ШУ-ы доктор

   
Судалгааны чиглэл: Хөрсний механик, геотехник

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

П.Отгонбаяр

Профессор

Профессор, Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Барилгын инженер

Зөвлөх инженер

1976 МУИС-Иргэний ба үйлдвэрийн барилгын инженер

1986 онд ОХУ-ын Москва хотын “Барилгын Их Сургууль”-д доктор (Ph.D)

Судалгааны чиглэл: Нимгэн ханат бүтээц,  Барилгын механикийн магадлалт арга

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

М.Оюунчимэг

Дэд профессор

Дэд профессор, Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Барилгын инженер

Зөвлөх инженер

1995-ШУТИС- барилгын конструктор инженер

2000-Японы Сайтама Их Сургууль- барилгын инженерийн магистрын зэрэг

2004онд Японы Сайтама Их Сургууль – Техникийн ухааны доктор

Судалгааны чиглэл: Байгууламжийн тооцоо, газар хөдлөл

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

Э.Ганзориг

Дэд профессор

Дэд профессор, Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Барилгын конструктор инженер

Зөвлөх инженер

1981 онд МУИС - Барилгын конструктор инженер

1994 онд ТИС- Техникийн ухааны доктор

1997 онд IISEE,Tsukuba,Japan –Газар хөдлөлийн бүсд  барилга төлөвлөх-дипломын дараах сургалт

Судалгааны чиглэл Газар хөдлөлтөд тэсвэртэй барилга төсөллөх, Өндөр барилга төсөллөх

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Боловсрол:

 

 

 

Р.Хишгээ

Дэд профессор

Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Барилгын инженер

1995 онд ТИС-БИС –Барилгын инженер

1997 онд ТИС-ЗОСТ-Барилгын менежмент магистр

2005 онд АНУ, Өмнөд Иллиниосын их сургууль- Төрийн удирдлагын магистр

2012 онд ШУТИС-БИАС - Техникийн ухааны доктор

Судалгааны чиглэл Цутгалтын ажлын технологи, цаг агаарын төлөөлөл

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

 

М.Сугар

Дэд профессор

Дэд профессор, Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Барилгын инженер

Мэргэшсэн инженер

1994 онд ТИС-Иргэний ба үйлдвэрийн барилга

2005 онд АНУ-ӨДУУТехнологийн сургуульд Барилгын инженерийн магистр

2014 онд ШУТИС-Техникийн ухааны доктор

Судалгааны чиглэл: Бетоны  хүйтэн тэсвэрлэлт, эдэлгээ

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

 

С.Нямдорж

Дэд профессор

Дэд профессор, Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Барилгын инженер

Зөвлөх инженер

1987 онд ОХУ-ын Уралын техникийн их сургууль

1999 онд ШУТИС-магистрын зэрэг

2003 онд ШУТИС-Техникийн ухааны доктор

Судалгааны чиглэл:

Геотехник, Тогтворгүй бүтэцтэй хөрсний механик,

Буурь ба суурь

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

Н.Гэрэлтцолмон

Ахлах багш

Барилгын инженер

Мэргэшсэн инженер

1992 онд ПДС-Иргэний ба үйлдвэрийн барилга

1993 онд ТИС- Барилгын инженерийн магистр

2003 онд IISEE,Tsukuba,Japan –Газар хөдлөлийн бүсд  барилга төлөвлөх-дипломын дараах сургалт

Судалгааны чиглэл: Метал бүтээц

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

 

Ж.Алтанцэцэг

Дэд профессор

Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Барилгын инженер

Мэргэшсэн инженер

1997 онд ШУТИС-Барилгын инженер

1998 онд ШУТИС – магистрын зэрэг

2007 онд 1997 онд IISEE,Tsukuba,Japan –Газар хөдлөлийн бүсд  барилга төлөвлөх- магистр

2014 онд ШУТИС- Техникийн ухааны доктор

Судалгааны чиглэл: Барилгын буурь, суурь ба хөрсний механик

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Боловсрол:

 

Ц.Цоггэрэл

Ахлах багш

Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Геофизикч

1999 онд МУИС-Геофизикч

2002 онд МУИС-Физикийн ухааны магистрын зэрэг

2013 онд Японы Тохокү Их сургууль- Техникийн ухааны доктор

Судалгааны чиглэл: Газар хөдлөлт - Инженерчлэл

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Мэргэжил

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

 

Ж.Мөнхцэцэг

Ахлах багш

Барилгын инженер, Төрийн удирдлагын менежер

Зөвлөх инженер

1993 онд ЗХУ- Эрхүү хотын Политехникийн дээд сургууль – Иргэний ба үйлдвэрийн инженер

2002 онд магистрын зэрэг

2007 онд Удирдлагын академи – Төрийн удирдлагын сургууль

Судалгааны чиглэл: Хот, суурин газрын газар хөдлөлийн эрсдэл, эмзэг байдал

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

Ж.Сарантуяа

Ахлах багш

Техникийн ухааны доктор, Ph.D

Барилгын инженер

Зөвлөх инженер

1985 онд ПДС-Барилгын инженер

 

Судалгааны чиглэл: Модон бүтээц

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

Д.Энхгэрэл

Ахлах багш

Барилгын инженер

Мэргэшсэн инженер

1993 онд ТИС-Иргэний ба үйлдвэрийн барилга инженер

1999 онд ТИС-Техникийн ухааны магистр

Судалгааны чиглэл: Барилгын бүтээцийн физик элэгдэлийн судалгаа

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Мэргэжил:

Боловсрол:

 

 

 

 

Н.Саранчимэг

Ахлах багш

Мэдээллийн технологи, Барилгын  инженер

1998 онд ШУТИС-КТМС Мэдээллийн технологи

2008 онд Япон-Рицумейканы ИС-Мэдээллийн технологи-магистр

2015 онд ШУТИС-БАС- Барилгын инженерийн магистр

Судалгааны чиглэл: Барилгын  тооцооны автоматжуулалт, метал бүтээцийн гал тэсвэршил

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Мэргэжил:

Боловсрол:

С.Энхболд

Багш

Барилгын менежмент

2008 онд ШУТИС-БИАС- бакалавр

2008 онд ШУТИС-БИАС- магистр

Судалгааны чиглэл:

Төсөв, Үнэ бүрдэлт, барилгын гэрээний удирдлага, ХАБЭА-н удирдлагын асуудал