БИС- Багш, ажилчид

Овог, нэр: 

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил: 

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

  

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Бүтээлийн жагсаалт:

Мэндбаяр Оюунчимэг

Салбарын эрхлэгч

Дэд профессор, Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Иргэний ба үйлдвэрийн барилгын инженер

Зөвлөх инженер

1993 онд ШУТИС – Иргэний ба үйлдвэрийн барилгын инженер

1995 онд ШУТИС – Барилгын конструктор инженер, магистрын зэрэг

2000 онд Японы Сайтама Их Сургууль- Барилгын инженерийн магистрын зэрэг

2004 онд Японы Сайтама Их Сургууль – Техникийн ухааны доктор

Байгууламжийн динамик, газар хөдлөл

moyunchimeg@must.edu.mn

жагсаалт үзэх

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Бүтээлийн жагсаалт:

Далай Дашжамц

Зөвлөх профессор

Академич, Профессор, Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D), Техникийн ухааны доктор (Ph.D),

Барилгын инженер, геотехникч

Зөвлөх инженер

1974 онд Уралын политехникийн дээд сургууль – магистр инженер

1980 онд дэд эрдэмтэн

1998 онд ШУ-ы доктор

Хөрсний механик, геотехник

ddashjamts@must.edu.mn

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

 

 

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Бүтээлийн жагсаалт:

Ягаанбуянт Дүйнхэржав

Зөвлөх профессор

Профессор, Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D),

Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Барилгын инженер, Механик инженер

Зөвлөх инженер

1982 онд МУИС Механик инженер

1988 онд ПДС Барилгын инженер

1999 онд Польш улсад Техникийн ухааны доктор

Барилгын бүтээцийн оношлогоо, барилгын бүтээцийн гал тэсвэрлэлт

daamt@must.edu.mn

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Боловсрол: 

 

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Бүтээлийн жагсаалт:

Энэбиш Нинжгарав

Профессор

Профессор, Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Барилгын инженер /Геотехник/

1990-1996 он, ОХУ-ын эрхүү хотын Техникийн Их Сургууль, Барилгын инженер магистр

2003-2006 он, БНСУ-ын Пусан хотын Донг-А Их Сургууль, Геотехникийн инженерийн доктор (Ph,D)

Барилга байгууламжийн ул хөрсний судалгаа шинжилгээ зөвлөх инженер

Геотехник

ninj@must.edu.mn

Овог, нэр: 

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Бүтээлийн жагсаалт:

Данзандорж Сүнжидмаа

Профессор

Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Барилгын Бүтээц  Эдлэлийн Инженер Технологич 

Монгол Улсын зөвлөх инженер

ОХУлсын Москва хотын Меделеевийн нэрэмжит

Хими Технологийн Их Сургууль

ШУТИС-БИАС / доктор /

Барьцалдах материал, дулаан тусгаарлах материал, хоёрдогч түүхий эдийг барилгын материалын үйлдвэрлэлд ашиглах судалгаа

sunjidmaa@must.edu.mn

жагсаалт үзэх

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Бүтээлийн жагсаалт:

Эрдэнэ Ганзориг

Дэд профессор

Дэд профессор, Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Барилгын конструктор инженер

Зөвлөх инженер

1981 онд МУИС - Барилгын конструктор инженер

1994 онд ТИС- Техникийн ухааны доктор

1997 онд IISEE,Tsukuba,Japan –Газар хөдлөлийн бүсд  барилга төлөвлөх-дипломын дараах сургалт

Газар хөдлөлтөд тэсвэртэй барилга төсөллөх, Өндөр барилга төсөллөх 

erd.gan@must.edu.mn

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Бүтээлийн жагсаалт:

Мижир Сугар

Профессор

Дэд профессор, Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Барилгын инженер

Мэргэшсэн инженер

1994 онд ТИС-Иргэний ба үйлдвэрийн барилга

2005 онд АНУ-ӨДУУТехнологийн сургуульд Барилгын инженерийн магистр

2014 онд ШУТИС-Техникийн ухааны доктор

Бетоны  хүйтэн тэсвэрлэлт, эдэлгээ

sugar@must.edu.mn

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Бүтээлийн жагсаалт:

Жамц Алтанцэцэг

Дэд профессор

Дэд профессор, Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Барилгын инженер

Мэргэшсэн инженер

1997 онд ШУТИС-Барилгын инженер

1998 онд ШУТИС – магистрын зэрэг

2007 онд 1997 онд IISEE,Tsukuba,Japan –Газар хөдлөлийн бүсд  барилга төлөвлөх- магистр

2014 онд ШУТИС- Техникийн ухааны доктор

Барилгын буурь, суурь ба хөрсний механик

jamts_altaa@must.edu.mn

жагсаалт үзэх

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Бүтээлийн жагсаалт:

Сэтэв Нямдорж

Дэд профессор

Дэд профессор, Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Барилгын инженер

Зөвлөх инженер

1987 онд ОХУ-ын Уралын техникийн их сургууль

1999 онд ШУТИС-магистрын зэрэг

2003 онд ШУТИС-Техникийн ухааны доктор

Геотехник, Тогтворгүй бүтэцтэй хөрсний механик, Буурь ба суурь

nyamdorj@must.edu.mn

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Боловсрол:

 

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Бүтээлийн жагсаалт:

Раднаабазар Хишгээ

Дэд профессор

Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Барилгын инженер

1995 онд ТИС-БИС –Барилгын инженер

1997 онд ТИС-ЗОСТ-Барилгын менежмент магистр

2005 онд АНУ, Өмнөд Иллиниосын их сургууль- Төрийн удирдлагын магистр

2012 онд ШУТИС-БИАС - Техникийн ухааны доктор

Цутгалтын ажлын технологи, цаг агаарын төлөөлөл

khishgee_radnaa@must.edu.mn

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Боловсрол:

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Бүтээлийн жагсаалт:

Цэенбалжир Оюунцацрал

Дэд профессор

Доктор (Ph.D), дэд профессор

Барилгын менежмент

2004 онд ШУТИС. Барилгын менежмент мэргэжлээр Барилгын инженерийн бакалавр

2006 онд ШУТИС. Барилгын менежмент мэргэжлээр Үйлдвэрлэлийн удирдлагын магистр

2011 онд Япон. Кочигийн Технологийн Их Сургууль. Дэд бүтцийн системийн инженерчлэл  мэргэжлээр Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

" Хөгжиж буй орнуудад зориулсан эдийн засгийн хөгжлийн үр ашигтай схем боловсруулах судалгаа"

Ногоон барилгын төлөвлөлт, хөгжлийн эдийн засаг, барилгын төсөв үнэ бүрдэлт

oyuntsatsral@must.edu.mn

жагсаалт үзэх

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Бүтээлийн жагсаалт:

Пүрэв Сэргэлэн

Дэд профессор

Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Барилгын бүтээц эдлэлийн технологич

Зөвлөх инженер

1998 онд Барилга инженерийн сургууль

2009 онд Техникийн ухааны доктор

Хөнгөн бетон, дулаан ба ус тусгаарлах материал шинж чанарын судалгаа

psergee@must.edu.mn

Жагсаалт үзэх

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Бүтээлийн жагсаалт:

Жанлав Сарантуяа

Ахлах багш

Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Барилгын инженер

Зөвлөх инженер

1985 онд ПДС-Барилгын инженер

Модон бүтээц

j.sarantuya@must.edu.mn

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил: 

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол: 

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Бүтээлийн жагсаалт:

Очирдорж Алтанзагас

Ахлах багш

Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Барилгын инженер

Мэргэшсэн инженер

2001 онд ШУТИС-Иргэний ба үйлдвэрийн барилга

2003 онд ШУТИС-Техникийн ухааны магистр

2008 онд БНСУ-ын “Yonsie” их сургуульд магистр

2017 онд ШУТИС- Техникийн ухааны доктор

Ган-төмөрбетон бүтээц, металл бүтээц, газар хөдлөлтөнд тэсвэртэй барилга төсөллөх

altanzagas@must.edu.mn

жагсаалт үзэх

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил: 

Боловсрол:

 

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Бүтээлийн жагсаалт:

Цамба Цоггэрэл

Ахлах багш

Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Геофизикч, Барилгын инженер

1999 онд МУИС-Геофизикч

2002 онд МУИС-Физикийн ухааны магистрын зэрэг

2013 онд Японы Тохокү Их сургууль- Техникийн ухааны доктор

2022 онд Франц Улсын Нант Эколь Централь – Барилгын инженерийн магистр

Газар хөдлөлт инженерчлэл, Барилга, байгууламжийн мониторинг, Сейсмологи

tsamba@must.edu.mn

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил: 

Боловсрол:

 

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Бүтээлийн жагсаалт:

Батсүрэн Буянжаргал

Ахлах багш 

Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Барилгын материалынТехнологич-инженер 

ШУТИС-ийн ДаТС-д Барилгын материалын технологич / бакалавр/

ШУТИС-ийн ДаТС-д Барилгын материалын технологич магистр

- Өндөр үзүүлэлттэй бетоны судалгаа, Үр ашигтай холимог барьцалдуулагч материалын судалгаа

- Бетонд хэрэглэгдэх дүүргэгч материалын судалгаа

buyanaa0091@must.edu.mn

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил: 

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол: 

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Бүтээлийн жагсаалт:

Дагвабазар Гомбосүрэн

Ахлах багш

Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Иргэн ба үйлдвэрийн барилгын инженер

Мэргэшсэн инженер

2012 онд ШУТИС-Иргэний ба үйлдвэрийн барилгын ижненер

2014 онд ШУТИС-Техникийн ухааны магистр

2021 онд Япон улсад Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

 Газар хөдлөлийн үйлчлэлд төмөрбетон бүтээцийн газар хөдлөлийн ажиллагаа ба загварчлал

gombosuren.d@must.edu.mn

жагсаалт үзэх

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил: 

Боловсрол: 

 

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Бүтээлийн жагсаалт:

Жүгдэрнамжил Амарбаяр

Сургалт, чанарын албаны дарга

Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Гео-байгаль орчин, геотехник инженер

2011 онд БНСУ, Донг-А их сургууль баклавр

2014 онд Сөүлийн их сургууль магистр

2021 онд Япон улсад Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Хөрсний хүнд металын бохирдол

jamarbayar@must.edu.mn

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил: 

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол: 

 

 

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Бүтээлийн жагсаалт:

Сосорбурам Пүрэвдорж

Ахлах багш

Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Барилгын инженер

Зөвлөх инженер

2008 онд ШУТИС-Иргэний ба үйлдвэрийн барилгын ижненер

2008 онд БНСУ-ын “ATLaboratory of GIFT, Pohang University of Science and Technology” их сургуульд ган бүтээцийн cудалгааны чиглэлээр - дипломын дараах сургалт

2010 онд ШУТИС-Техникийн ухааны магистр

2022 онд Япон улсад Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

 Өндөр ба хол алслалт бүтээцийн газар хөдлөлт тэсвэрлэлтийг үнэлэх, хүчитгэх

s_pudo@must.edu.mn

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил: 

Боловсрол: 

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Бүтээлийн жагсаалт:

Төмөрбаатар Зоригт

Ахлах багш

Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Барилгын инженер

2009 онд ШУТИС-Иргэний ба үйлдвэрийн барилга

2011 онд ШУТИС-Техникийн ухааны магистр

2015 онд Япон улсын Хирошимагийн их сургууль магистр

2022 онд Япон улсын Хирошимагийн их сургууль доктор (Ph.D)

Бүтээцийн динамик тооцоо, Газар хөдлөлийн эрсдлийн үнэлгээ

zorigt.t@must.edu.mn

Жагсаалт үзэх

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Бүтээлийн жагсаалт:

Ганбаатар Ариунаа

Ахлах багш

Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Барилгын инженер

Мэргэшсэн инженер

2010 онд ШУТИС- Иргэний ба үйлдвэрийн барилга

2012 онд ШУТИС- Техникийн ухааны магистр

2018 онд Япон улсын Хирошимагийн их сургууль- Магистр

2022 онд Япон улсын Хирошимагийн их сургууль- Доктор

Өрөгт бүтээцэн барилгын газар хөдлөлт тэсвэрлэлтийн үнэлгээ ба хүчитгэл

ariunaa.g@must.edu.mn

жагсаалт үзэх

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил: 

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол: 

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Бүтээлийн жагсаалт:

Тогтохбуян Мөнх-Өнөр

Ахлах багш

Доктор (Ph.D)

Барилгын инженер

Мэргэшсэн инженер

2006 онд ШУТИС- Иргэний ба үйлдвэрийн барилга

2009 онд ШУТИС- Техникийн ухааны магистр

2017 онд Япон улсын Хирошимагийн их сургууль магистр

2022 онд Япон улсын Хирошимагийн их сургууль доктор

Метал бүтээц

unur@must.edu.mn

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил: 

Боловсрол: 

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Бүтээлийн жагсаалт:

Норолхоо Саранчимэг

Ахлах багш

Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Мэдээллийн технологи, Барилгын  инженер

1998 онд ШУТИС-КТМС Мэдээллийн технологи

2008 онд Япон-Рицумейканы ИС-Мэдээллийн технологи-магистр

2015 онд ШУТИС-БАС- Барилгын инженерийн магистр

2023 онд  ШУТИС- Техникийн ухааны доктор

Барилгын  тооцооны автоматжуулалт, метал бүтээцийн гал тэсвэршил

saranchimegn@must.edu.mn

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил: 

Боловсрол: 

 

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Бүтээлийн жагсаалт:

Ганболд Адъяажав 

Ахлах багш

Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Иргэний ба үйлдвэрийн барилгын инженер

2013 онд ШУТИС-БИАС Иргэний ба үйлдвэрийн барилга

2014 онд ШУТИС-БИАС техникийн ухааны магистр

2017 онд ОХУ Московский государственный строительный университет - Магистр

2023 онд ОХУ Московский государственный строительный университет - Техникийн ухааны доктор

Өндөр барилгын суурь, суурийн ухаасын эргийн бэхэлгээ

adiyajav1020@must.edu.mn

Жагсаалт үзэх

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил: 

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол: 

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Бүтээлийн жагсаалт:

Нямаа Гэрэлтцолмон

Ахлах багш

Магистр

Барилгын инженер

Мэргэшсэн инженер

1992 онд ПДС-Иргэний ба үйлдвэрийн барилга

1993 онд ТИС- Барилгын инженерийн магистр

2003 онд IISEE,Tsukuba,Japan –Газар хөдлөлийн бүсд  барилга төлөвлөх-дипломын дараах сургалт

Метал бүтээц

gerelttsolmon@must.edu.mn

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил: 

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол: 

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Бүтээлийн жагсаалт:

Дуламжав Энхгэрэл

Ахлах багш

Магистр

Барилгын инженер,

Зөвлөх инженер

1993 онд ТИС Барилгын инженер

1999 онд ТИС Техникийн ухааны магистр

Хуучин барилгын газар хөдлөлт тэсвэрлэлтэнд үнэлэх судалгаа, оношлогоо 

gerel_1201@must.com

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил: 

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол: 

 

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Бүтээлийн жагсаалт:

Сүрэнжав Энхболд

Багш

Магистр

Барилгын менежмент

Мэргэшсэн төсөвчин

2008 онд ШУТИС-БАС, Үйлдврэлэлийн удирдлагын бакалавр

2010 онд ШУТИС-БАС, Үйлдвэрлэлийн удирдлагын магистр

2013 онд ӨАБНУ-MANCOSA, Бизнесийн удирлагын магистр

Барилгын төсөв, үнэлгээ, Барилгын гэрээний удирдлага, Барилгын нийлүүлэлтийн гинжин удирдлагын судалгаа

enkhbolds@must.edu.mn

жагсаалт үзэх

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил: 

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол: 

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Бүтээлийн жагсаалт:

Баяр Жавхлан

Багш

Магистр

Барилгын инженер

Зөвлөх инженер

2000 онд ТИС-Иргэний ба үйлдвэрийн барилга инженер

2001 онд ТИС- Техникийн ухааны магистр

Төмөрбетон барилгын тооцооны зарчим, хүчитгэх арга

javkhlan.b@must.edu.mn

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Бүтээлийн жагсаалт:

Энхтөр Одгэрэл

Багш

Магистр

Барилгын инженер

Мэргэшсэн инженер

2007 онд ШУТИС- баклавр

2010 онд БНСУ, Донг-А их сургууль, Баарилгын инженерийн магистр

Барилгын буурь суурь ба хөрсний механик

odgerel.e@must.edu.mn

Жагсаалт үзэх

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Бүтээлийн жагсаалт:

Сугар Мөнхтуяа

Багш

Магистр

Барилгын инженер

Мэргэшсэн инженер

2003 онд Барилгын коллеж-Барилгын инженер

2008 онд ШУТИС- Техникийн ухааны магистр

Барилгын дуу чимээ тусгаарлалтын судалгаа

munkhtuya0607@must.edu.mn

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Бүтээлийн жагсаалт:

Даваахүү Оюунгэрэл

Багш

Магистр

Барилгын инженер багш

1992 онд ТИС- инженер багш

1995 онд ТИС – Магистрын зэрэг

Овойлттой хөрсөнд барилгын бүтээцийг төсөллөх судалгаа

d.oyungerel@must.edu.mn

Жагсаалт үзэх

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Бүтээлийн жагсаалт:

Батбаяр Батчимэг

Багш

Магистр

Барилгын инженер

Мэргэшсэн инженер

2007 онд ШУТИС Иргэнийн ба үйлдвэрийн барилга

2008 онд ШУТИС Техникийн ухааны магистр

Ачаа ба үйлчлэл

b.batchimeg@must.edu.mn

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Бүтээлийн жагсаалт:

Хөхөөдэй Уламбаяр

Багш

Магистр

Барилгын инженер

Мэргэшсэн инженер

2003 онд ИрНИТУ-Иргэний ба үйлдвэрийн барилга

2004 онд  ИрНИТУ- Техникийн ухааны магистр

Барилга байгууламжийн элементүүдийн оновчлолын тооцоо

ulambayar_kh@must.edu.mn

жагсаалт үзэх

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Бүтээлийн жагсаалт:

Бат-Очир Эрдэнэдаваа

Багш

Магистр

Барилгын инженер

2011 онд ШУТИС Иргэнийн ба үйлдвэрийн барилга

2012 онд ШУТИС Техникийн ухааны магистр

Барилга байгууламжийн өргөжин нуралт

b_erdenedavaa@must.edu.mn

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Бүтээлийн жагсаалт:

Эрдэнэдаваа Даваахүү

Багш

Магистр

Барилгын инженер

Мэргэшсэн инженер

2014 онд ШУТИС-Иргэний ба үйлдвэрийн барилгын инженер

2016 онд ШУТИС-Техникийн ухааны магистрын зэрэг

Барилгын бүтээцийн тооцоонд магадлалын болон математик статистикийн аргууд хэрэглэх нь

davaakhuu@must.edu.mn

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Бүтээлийн жагсаалт:

Жаргалсайхан Ундрал

Багш

Магистр

Иргэний ба үйлдвэрийн барилга

2011 онд ШУТИС Иргэний ба үйлдвэрийн барилга

2015 онд Хятад улсад магистр

Хөрсний усны түвшинг буулгах технологийн судалгаа

undral_j@must.edu.mn

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Боловсрол:

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Бүтээлийн жагсаалт:

Сашка Ууганбаяр

Багш

Магистр

Техникийн ухааны магистр

Барилгын материалын үйлдвэрийн технологи,

2010 онд ШУТИС, ДаТС Барилгын материалын үйлдвэрийн технологи

2011 онд ШУТИС, ДаТС Техникийн ухааны магистр

Бетоны дэвшилтэт технологи 

uuganbayar.s@must.edu.mn

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Бүтээлийн жагсаалт:

Баасанхүү Батзаяа

Багш

Магистр

Барилгын инженер

2016 онд Барилга Архитектурын Сургууль, ИбҮБИ

2019 онд БНСУ-д  Хангён үндэсний их сургуульд магистр

Төмөр бетон бүтээцийн хүчитгэл

batzayab@must.edu.mn

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Боловсрол:

 

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Бүтээлийн жагсаалт:

Самбууням Сүнжидмаа

Багш

Магистр

Барилгын бүтээц эдлэлийн технологич

2016 онд ШУТИС БАС-Барилгын бүтээц эдлэлийн технологи,

2021онд Япон улсын Нихон Их сургууль- Магистр

2023онд ШУТИС БАС-Барилгын материал үйлдвэрлэлийн технологи,

Геополимер болон тусгай зориулалтын бетоны судалгаа

s.sunjidmaa@must.edu.mn

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Бүтээлийн жагсаалт:

Буджав Амарзаяа

Сургалтын мастер

Магистр

Техникийн ухааны магистр

ШУТИС, БИАС

ШУТИС, БИАС,  Техникийн ухааны магистр

 

amaraa0411@must.edu.mn

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Боловсрол:

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Бүтээлийн жагсаалт:

Тогноон Даваацэцэг

Сургалтын мастер

Магистр

Мэдээллийн систем, Барилгын инженер

Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль, Програм хангамж

ШУТИС-КТМС, Мэдээллийн системийн менежмент /магистр/

Барилга Архитектурын Сургууль, ИбҮБИ

Барилгын төслийн загварчлал

davaatsetseg@must.edu.mn

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Бүтээлийн жагсаалт:

Батбаяр Бүжинханд

Сургалтын мастер

Магистр

Барилгын инженер

ШУТИС, БАС ИБҮБИ

ШУТИС, БАС Барилгын инженер /магистр/

Геотехник

b.bujinkhand@must.edu.mn

 

Холбоотой цэсүүд