БАС-ийн багш нар БНСолонгос улсын Улсаны их сургууль болон UNIST-д очиж семинарт оролцов

Нийтэлсэн: 2017-04-28 00:00:00
БАС-ийн дэд захирал Ж.Азжаргал, Хүрээлэн буй орчны инженерийн салбарын профессор Д.Басандорж, С.Чулуунхуяг нар 2017 оны 04 сарын 16-23 хооронд БНСолонгос улсын Улсаны их сургууль болон UNIST-д очиж семинарт оролцоод ирлээ. 2015 онд ШУТИС болон UNIST хооронд батлагдсан албан ёсны MOU-г баримтлан хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэх, 2 талын профессор судлаачдын хооронд бодит харилцаа үүгэх зорилгоор семинар амжилттай болж өндөрлөлөө. Энэхүү уулзалт семинарыг зохион байгуулахад БАС-д ажилладаг Койкагийн мэргэжилтэн Chung Heuk Jin болон ШУТИС-ийн Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны алба ихээхэн тус дэмжлэг үзүүлсэнд талархаж байна.

Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх сургалт, дадлагын ажил зохион байгуулагдав

Нийтэлсэн: 2017-03-31 00:00:00
Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх сургалт, дадлагын ажил зохион байгуулагдав Сургуулийн захирлын 2017 оны 03 сарын 06-ны өдрийн А-21 тоот тушаалаар Галын аюулгүй байдлыг хариуцсан Шуурхай удирдлагын бүрэлдэхүүнийг 16 ажилтны бүрэлдэхүүнтэйгээр, урьдчилан сэргийлэх-авран хамгаалах бүлгийг 4 салбарт 33 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр тус тус байгуулж, сургуулийн хэмжээнд хариуцах ажлын чиглэлийг тодорхойлж ажиллаж байна. Сургалт, дадлагын ажлыг 2017 оны 3 дугаар сарын 22-нд Гал импекс ХХК-тай хамтран тусгай хөтөлбөрийн дагуу гал үүсэх шалтгаан, галын аюулын үед авах арга хэмжээ, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний тухай зэрэг сэдвээр сургагч багшийн лекцийг шуурхай удирдлагын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн болон урьдчилан сэргийлэх-авран хамгаалах бүлгийн нийт бүрэлдэхүүний дунд зохион байгуулав. Сургалтын явцад ажлын байранд галын хорны төрлийг сонгох, ялгах, галын хорыг ажиллуулах зарчмын талаар мэдээлэл өгч гал унтраах үйл ажиллагааны талаархи мэдлэг чадвар, арга барилыг нэмэгдүүлэхэд энэхүү сургалт, дадлагын ажлын гол зорилго чиглэсэн болно. Сургалт, дадлагад оролцогчидод галын аюулаас сэргийлэх, гал унтраах хортой харьцах мэдлэг чадвар, арга барилаа ахуй амьдрал дээрээ хэрэглээ болгоход чухал алхам боллоо. Сургалт, дадлагын үйл ажиллагааны явцын байдалтай сургуулийн захирал болон салбарын удирдлагууд танилцаж, болзошгүй гамшиг ослын үед ажиллах болон бэлэн байдлыг хангахад тулгарч болох бэрхшээл, сургамжийг судлаж цаашид анхаарал тавьж шийдвэрлэх ажлын чиглэлийг тодорхойлж ажиллав. Энэхүү сургалт, дадлагын үеэр Улсын Онцгой Байдлын Ерөнхий газраас улс орон даяар зарласан гамшиг ослын үед дохиогоор ажиллах зарлан мэдээллийн дагуу хичээлийн байрны 6,5,3,2-р давхаруудын хонгилд тусгай суурилуулсан дохиоллын тусламжтайгаар хичээлтэй байсан нийт багш оюутнуудыг Шуурхай бүлгийн удирдлагын багийн гишүүд болон урьдчилан сэргийлэх-авран хамгаалах бүлгийн гишүүд, сургуулийн оюутны зөвлөлийн төлөөлөл хамтран барилгын бүх давхрын хонгилын гарц, шатуудаар аюулгүй гаргах ажлыг зохион байгуулж, сургуулийн хэмжээнд дохиогоор цугларах цэгт 5 минутын хугацаанд багтааж цугларах дадлагыг явуулж, оролцсон нийт бүрэлдэхүүнд гамшиг ослын үед зарлан мэдээллийн дагуу хэрхэн цугларах, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэхтэй холбоотой мэдээлийг Шуурхай бүлгийн удирдлагын зөвлөлөөс хийлээ. Нэгдсэн цугларалтын дараагаар Шуурхай бүлгийн удирдлагын зөвлөл, сургалтыг зохион байгуулагч Гал импекс ХХК-иас хамтран тусгай бэлтгэсэн талбайд гал унтраах зорилгоор шуурхай бүлгийн гишүүд, оролцогчдод гал унтраах хорыг ажилуулах үзүүлэх сургалт явуулж, ил гарсан галын цэгүүдийг унтраах дадлагыг явуулав.

Барилга, Архитектурын сургуулийн хэмжээнд галын аюулаас сэргийлэх талаар оны эхний 3 сард хийсэн ажлын мэдээлэл

Нийтэлсэн: 2017-03-31 00:00:00
Барилга, Архитектурын сургуулийн хэмжээнд галын аюулаас сэргийлэх талаар оны эхний 3 сард хийсэн ажлын мэдээлэл: Гал түймрээс хамгаалах тоног төхөөрөмж, дохиолол болон анхан шатны багаж хэрэгсэлүүдэд 2-р сард үзлэг хийж ашиглалтын бэлэн байдлыг хангах үүднээс ашиглалтгүй болсон, хугацаа дууссан галын хорыг дахин цэнэглүүлэх, шинээр нөхөн хангах тооцоог тус хичээлийн 2-р болон 3-р байруудад үйл ажиллагаа явуулж буй бүрэлдэхүүн сургуулиудын хэмжээнд тооцоо судалгааг гаргаж, захиалгын дагуу сургууль дундын зардлын хуваарийг үндэслэн худалдан авалт хийж хичээлийн байрны галын хэрэгсэлийн цэгүүдэд байрлуулав. Үүнд: БАС-ийн хэмжээнд 15 нэр төрлийн багаж материал, галын хор зэргийг 2,131,900 төгрөгөөр, хичээлийн байруудад нийт 21 нэр төрлийн багаж төхөөрөмж, материалыг 4,356,900 төгрөгөөр тус тус худалдан авч ашиглалтанд орууллаа. Урьдчилан сэргийлэх дуут дохио/сирен/ 3ш худалдан авч хичээлийн байрны Б-блокын 3-р давхарт, Д-блокын 2-р болон 5-р давхарт тус тус байрлуулж харуулуудад хүлээлгэн өгч ашиглалтанд оруулав. Хичээлийн 2-р байрны 6-р давхрын өргөтгөлийн галын холбоо дохиоллын багаж төхөөрөмжид үзлэг явуулж, мэргэжлийн байгууллагын оролцоотойгоор засвар үйлчилгээг явуулж, ашиглалтын шаардлага хангахгүй байсан төхөөрөмж, галын мэдрэгч дуут дохиолол сиренүүдийг сольж, нэмэлтээр хичээлийн байрны А-блокын давхарууд болон ариун цэврийн өрөөнүүдэд 15ш галын мэдрэгч суурилуулж ашиглалтанд оруулав. Хичээлийн 2 байранд болзошгүй гал түймрийн үед ашиглах дотуур усан хангамжийн системийг сантехникийн ажилтнуудын хамт шалгаж шинээр галын хайрцаг, хошуу, шланг, хаалтуудыг сольж холбох ажлуудыг захиалгаар авсан багаж материалын хэмжээнд ХҮА-ны сантехникийн ажилтнуудын оролцоотойгоор угсралт хийж дуусган ашиглалтанд оруулав. Галын дохиололын датчикуудын ажиллагааг нэг болон хоёр дугаар бүсүүд дээр 2-3 байршилд шалгаж тухайн өдөр хичээлийн байранд хичээл орж байсан багш нар, ажилтнууд, оюутнуудад дохиоллын сиренийг 20-30 секундын хугацаанд ажиллуулж мэдээлэл өгч, харуул хамгаалалтын ээлжийн ажилтнуудыг оролцуулан сургалт дадлага хийлгэж тоног төхөөрөмжийн ажиллагааг эзэмшүүлэв. Багш, оюутнуудаа хамтран ажиллаж цаг ямагт Гамшигийн бэлэн байдлыг хангаж ажиллахыг Шуурхай удирдлагын бүрэлдэхүүний штабын өмнөөс хүсье. БАС-ийн Шуурхай бүлгийн удирдлагын зөвлөл

“ Ногоон хайрцаг ” зорилтот судалгааны төслийн уралдааны 1-р шат 2017 оны 3-р сарын 13нд амжилттай болж өнгөрлөө.

Нийтэлсэн: 2017-03-22 00:00:00
“ Ногоон хайрцаг ” зорилтот судалгааны төслийн уралдааны 1-р шат 2017 оны 3-р сарын 13нд амжилттай болж өнгөрлөө. “ Ногоон хайрцаг ” зорилтот судалгааны төслийн уралдаан нь багш, оюутны мэдлэг, чадавхийг сайжруулах, бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх, судалгааны үр дүнг бодит байдалд нэвтрүүлэх, нийгмийн өмнө тулгамдсан зорилтыг шийдвэрлэх, нийгмийн хариуцлагыг нэмэгдүүлэх зэрэг зорилгын дор болж өнгөрлөө. Энэхүү уралдааны үндсэн шаардлага нь БАС-ийн багш, оюутан хамтарсан баг төсөл боловсруулж , шалгарсан багууд тодорхой санхүүжилт авч төслийг хэрэжүүлэх юм. Баг нь салбаруудын төлөөллөөс тус бүр нэг буюу гурван өөр салбарын оюутан хамтарч нэг баг болж байгаа бөгөөд нийгэмд тулгамдаж буй агаар хөрсний бохирдлыг бодитойгоор шийдвэрлэх арга зам хайж байгаагаараа оцнлог юм. Тус уралдаанд нийт 9 баг оролцсон бөгөөд түүнээс 5 баг шалгарч, шалгарсан багийн оюутан залуусыг БАС-ийн захирал Э.Нинжгарав хүлээн авч уулзан, талархлын үг хэлж, 1-р шатны материалын зардлыг олгож, “ Ногоон барилга ” номыг бэлэглэн, дараагийн шатанд амжилттай оролцохыг хүслээ.

Сөүлийн Үндэсний Их Сургуультай хамтарсан 11 дэх удаагийн семинарт урьж байна

Нийтэлсэн: 2017-04-25 00:00:00

"УЛААНБААТАР УС - ТЕХНОЛОГИ 2017" СЭДЭВТ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ,ОНОЛ ПРАКТИКИЙН ХУРАЛ

Нийтэлсэн: 2017-04-18 00:00:00

“ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ- ХОГ ХАЯГДАЛ 2017 ” СЭДЭВТ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, ОНОЛ ПРАКТИКИЙН V БАГА ХУРАЛ

Нийтэлсэн: 2017-04-06 00:00:00

Монгол Инженер 2017

Нийтэлсэн: 2017-03-31 00:00:00

Зорилтот судалгааны төслийн уралдаан

Нийтэлсэн: 2017-03-22 00:00:00

ХАМТАРСАН ХӨТӨЛБӨР БАТЛАГДАВ

Нийтэлсэн: 2017-03-22 00:00:00

Барилга Архитектурын Сургуулийн Бакалавр оюутны Эрдэм шинжилгээний бага хурал

Нийтэлсэн: 2017-02-22 00:00:00

Барилга Архитектурын Сургуулийн Магистр, доктор оюутны Эрдэм шинжилгээний бага хурал

Нийтэлсэн: 2017-02-22 00:00:00

International Conference on Fictitious Economy and Business Management (FEBM2016) Эрдэм шинжилгээний хуралд оролцохыг урьж байна

Нийтэлсэн: 2016-03-31 00:00:00

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ

Нийтэлсэн: 2016-02-23 00:00:00

Зарлал

Нийтэлсэн: 2016-02-19 00:00:00

Revit MEP 2016 програмын сургалтанд бүртгэж байна.

Нийтэлсэн: 2016-02-17 00:00:00

IAESTE-ийн бүртгэл явагдаж байна

Нийтэлсэн: 2016-02-16 00:00:00

Орос хэлний сургалтанд урьж байна

Нийтэлсэн: 2016-01-20 00:00:00

Япон Улсын Тохокү Их Сургуулийн Газар хөдлөлт инженерчлэл, Барилгын динамикийн Профессор Масато Мотосака лекц уншина

Нийтэлсэн: 2016-01-14 00:00:00

Монголын Барилгын Инженерүүдийн Холбооноос сургалтанд урьж байна

Нийтэлсэн: 2016-01-06 00:00:00

Барилга, Архитектурын сургуулийн багш нарын анхааралд

Нийтэлсэн: 2015-11-19 00:00:00

Барилга Архитектурын Сургуулийн 15 дахь "Урлаг наадам"

Нийтэлсэн: 2015-11-05 00:00:00

Сургалтанд урьж байна.

Нийтэлсэн: 2015-10-07 00:00:00

Японы JICE-JDC хөтөлбөрийн хүрээнд магистрантурт тэтгэлгээр суралцах хүсэлттэй багш, ажилтнуудын анхааралд.

Нийтэлсэн: 2015-08-20 00:00:00

Барилга, Архитекурын сургуулийн Захирлын тайлангийн хурал 2015-06-15 өдөр 11:00 цагт E-604 тоот өрөөнд болно

Нийтэлсэн: 2015-06-11 00:00:00

Дулааны цахилгаан станцын хаягдал үнсийг барилгад ашиглах ногоон ирээдүй төслийн хэлэлцүүлэг

Нийтэлсэн: 2015-06-09 00:00:00

ЗАРЛАЛ

Нийтэлсэн: 2015-07-02 00:00:00

Төмөрбетон бүтээцийн сургалт, семинар

Нийтэлсэн: 2015-05-11 00:00:00

Хөгжүүлсэн: Е-Нээлттэй Институт IT баг.