"Зам, тээврийн салбарын нээлттэй өгөгдлийн портал сайт" танилцуулга

Зам, тээврийн хөгжлийн яамнаас "Зам, тээврийн салбарын нээлттэй өгөгдлийн портал сайт"-ийн мэдээллийн сетийн талаар 2024-04-12 өдрийн 13:00 цагт Инженерийн байгууламжийн салбарын "Авто замын инженерчлэл", "Гүүрийн инженерчлэл" мэргэжлийн 3 болон 4-р курсийн оюутнууд, багш нарт ЗТХЯ-ны Бодлого төлөвлөлтийн газрын зөвлөх Отгон-Эрдэнэ, ахлах мэргэжилтэн Шаарийбуу, Гүнхичээнгүй нар танилцуулж, мэдээлэл өгч ажиллалаа.