“Advanced Curriculum on Energy Efficient Buildings in Extreme Continental and Sunny Climate (CEBEC)” төслийн хүрээнд “Барилгын эрчим хүчний хэмнэлт” сэдэвт богино хугацааны сургалт боллоо.

Сургалт Швед улсын Лундын их сургуульд 2023 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдрөөс 5 дугаар сарын 6-ны хооронд болов. Сургалтад ШУТИС, БАС-ийн Хүрээлэн буй орчны инженерийн салбарын докторант Ч.Наранцацрал, ХАСК мэргэжлийн хөтөлбөрийн 4 дүгээр курсын оюутан З.Сайнсанаа, 3 дугаар курсын оюутан Б.Билгүүн нар хамрагдлаа. Сургалтаар барилгын хашлага бүтээцийн чийгийн горимыг загварчлах WUFI, болон нарны PV хавтан сонгох тооцооллын SAM программуудтай танилцаж, ашиглаж сурав.

Лундын их сургуулиас оюутнуудад хаших бүтээцийн чийгийн горимыг загварчлах WUFI программыг ашиглах 1 сарын эрхийг олгосон. Ингэснээр оюутнууд сургалтын явцад олж авсан мэдлэгээ батжуулах, программыг судалгааны ажилдаа ашиглах боломжийг олгож байгаа юм.