“Advanced Curriculum on Energy Efficient Buildings in Extreme Continental and Sunny Climate (CEBEC) төслийн 17-р консорциум уулзалт ба Монголын их сургуулиудын багш нарыг чадавхжуулах сургалт 2023 оны 02 сарын 6-аас 18-ны өдрийг дуустал Эстони улсын Таллины техникийн их сургууль дээр болов.

Уулзалт, сургалтад ШУТИС, ХААИС, МГТИС-аас нийт 10 багш, үүнээс ШУТИС-ыг төлөөлж уг төслийг хэрэгжүүлэх БАС-ийн Хүрээлэн буй орчны инженерийн салбарын 4 багш хамрагдсан.

Чадавхжуулах сургалтын хүрээнд барилгын эрчим хүчний хэмнэлттэй холбоотой техник технологийн хөгжүүлэлт, үйлдвэрлэл, лаборатори, судалгааны болон гүйцэтгэж буй төслийн ажлуудтай танилцаж, дулааны гүүрний тооцоолол, загварчлалын, МАТЛАБ-ын түргэвчилсэн танхимын сургалтад хамрагдав.

    

 

 

     

 

Таллины техникийн их сургуулийн сургалт эрхэлсэн захирал Хендрик Воллтой уулзаж хичээлийн хөтөлбөрүүдтэй танилцсан ба тус сургууль Хүрээлэн буй орчны чиглэлийн мэргэжлийн инженерүүдийг бакалавр, магистрын хосолсон сургалтаар 5 жилийн хугацаанд сургах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна.

Мэдээ боловсруулсан: БАС, CEBEC төслийн баг