Барилга байгууламж ба геотехникийн асуудлууд XVII эрдэм шинжилгээний олон улсын хурал 2024.05.28-ны өдөр зохион байгуулагдана.