2023-2024 оны хичээлийн жилийн Хаврын улирлын төгсөлтийн ёслолын ажиллагааны хөтөлбөр