МЭРГЭЖИЛ СУРТАЛЧЛАХ ӨДӨРЛӨГҮҮД ЭХЭЛЛЭЭ.

ХӨТӨЛБӨР СУРТАЛЧЛАХ ҮЗЭСГЭЛЭН БОЛЛОО

2024 оны 03-р сарын 21-ний өдөр ШУТИС-ийн 8-р байрны 12-р давхарт байрлах Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын танхимд Equal удирдлага манлайллын сургалт зохион байгуулагдлаа. Тус хуралд ЕБС-ийн 200 гаруй захирал, сургалтын менежер удирдлагууд оролцов.

Тухайн үйл ажиллагаатай холбоотой ШУТИС-ийн хэрэгжүүлж буй бакалаврын хөтөлбөрийн сурталчилгааг хурлын заалны гадна талбайд зохион байгуулсан бөгөөд манай сургууль хэрэгжүүлж буй бакалаврын хөтөлбөрийн талаарх мэдээллийг сургалтанд хамрагдсан хүмүүст хүргэж ажиллаа.