Австрали улсын Куртин их сургуультай хамтарсан хөтөлбөр хэрэгжүүлэх чиглэлээр ажиллахаар боллоо.

Австрали улсын Куртин их сургуультай хамтарсан хөтөлбөр

хэрэгжүүлэх чиглэлээр ажиллахаар боллоо.

Барилга, архитектурын сургуулийн Барилгын инженерийн салбарын дэд профессор Ц.Оюунцацрал 2024 оны 3 сарын 20-26-ны өдрүүдэд Австрали улсын Куртин их сургуультай ахисан түвшний хамтарсан хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх чиглэлээр ажиллаад ирлээ.

Энэ удаагийн томилолтоор Куртин их сургуулийн Хүмүүнлэгийн факультетийн гадаад харилцаа хариуцсан захирал Лиза Лим, олон улсын хамтын ажиллагаа хариуцсан зөвлөх Мина Чо, оюутан солилцоо хариуцсан захирал Алисон Жонсон, Дизайн, барилгын сургуулийн захирал Сүй Анн, дэд захирал Франчэско Манчини нартай уулзаж хамтран ажиллах боломжийн талаар санал солилцов.

Мөн Куртин их сургуулийн Дизайн, барилгын сургуулийн хөтөлбөр хариуцсан профессоруудтай Барилгын инженерчлэл 1+1 магистрын сургалтын хөтөлбөрийн төсөл дээр ажиллав.

Эхний ээлжинд хэлний шаардлага хангасан оюутнуудыг нэг семестерийн хугацаатай солилцох, харилцан кредит хүлээн зөвшөөрөх, оюутнуудад тэтгэлэг олгох боломжийн талаар ажиллахаар болов.

Мөн түүнчлэн Куртин их сургуулийн Шинжлэх ухаан, инженерийн факультетийн захирал Вишну Парик, Барилга, механик инженерийн сургуулийн захирал Жонатан Паксман, Хамтын ажиллагаа хариуцсан зөвлөх Саба Амануэл нартай уулзаж хамтран ажиллах талаар санал солилцов.