Нагаока Технологийн Их Сургуультай хамтарсан хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

Нагаока Технологийн Их Сургуультай хамтарсан хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

Нагаока Технологийн Их Сургуулийн Барилга, байгууламжийн болон Хүрээлэн буй орчны инженерчлэлийн салбарын дэд профессор К. Такахаши болон Механикийн инженерчлэлийн салбарын дэд профессор Т. Хомма нар өнгөрөгч 3 сарын 28-ны өдөр Барилгын Инженерчлэл хөтөлбөрөөр 2+2.5 жилийн хамтарсан хөтөлбөрийн хүрээнд 2 талын хөтөлбөрийн хичээл дүйцүүлэлтийн ажлыг Барилга, Архитектурын Сургууль дээр амжилттай хэрэгжүүллээ. Цаашид тус сургуультай бусад хөтөлбөрүүд дээр хамтарсан хөтөлбөр өргөжүүлэхийг эрмэлзэж байна. 

Барилга, Архитектурын Сургуулийн Захиргаа.