БАРИЛГЫН БҮТЭЭЦИЙН ГАЛ ТЭСВЭРШЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГА ЗҮЙ
davaatsetseg